Eiropas diena bērnu aizsardzībai

Eiropas Padome ir pieņēmusi lēmumu 18.novembri uzskatīt par Eiropas dienu, kas veltīta bērnu aizsardzībai no seksuālās ekspluatācijas un seksuālās vardarbības un aicinājusi dalībvalstis organizēt pasākumus, kas veltīti šai dienai. Eiropas Padome ir informēta, ka šī diena sakrīt ar Latvijas Republikas Proklamēšanas dienu, tāpēc 2016.gada 22.jūnijā notikušajā Noziedzības novēršanas padomes sēdē tika noteikts, ka Latvijā Eiropas diena bērnu aizsardzībai no seksuālās ekspluatācijas un seksuālās vardarbības veltītās aktivitātes 2016.gadā un turpmākajos gados notiek 23.novembrī.