Par papildus valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības programmām

Par papildus valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu interešu izglītības programmām 2016./2017. mācību gada otrajam semestrim.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos papildus valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2016./2017.mācību gada otrajam semestrim.
Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202. kabinetā līdz 09.12.2016. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).