Informācija par Izglītības pārvaldes organizētajiem pasākumiem

  • XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju ieskaņas koncerts “Rēzekne, skani manī!” notiks š.g.22.maijā plkst. 16:00 Rēzeknes Raiņa parkā. Piedalās Rēzeknes izglītības un kultūras iestāžu kolektīvi, kuri gatavojas Līdzdalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos  Rīgā (06. – 12.07.2015.)
  • 15.05.2015. plkst. 13:00 Skolas pēdējā zvana svētki – piedalās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošos skolu 12.klašu absolventi, skolotāji, skolu vadības komandas, Rēzeknes pilsētas domes  deputāti, viesi, skolēnu vecāki, draugi un ikviens pilsētnieks.
  • 25.05.2015. plkst. 14:00 Rēzeknes pilsētas teātra – studijas „Joriks” zālē, Atbrīvošanas alejā 97,notiks svinīgs pasākums „Veiksminieks 2015”, veltīts Rēzeknes izglītības iestāžu skolēniem, LR IZM VISC organizēto valsts un novada mācību priekšmetu olimpiāžu, Latvijas skolēnu 39. zinātniskās konferences uzvarētājiem, viņu skolotājiem, un pedagogiem, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes organizētā „Radošuma mēneša” dalībniekiem.