“Tur, kur Mūsai ar Mēmeli par abām viens auskars, tur ir Bauska.”

“Tur, kur Mūsai ar Mēmeli par abām viens auskars, tur ir Bauska.”

(Uldis Auseklis)

Rēzeknes pilsētas latviešu valodas un literatūras skolotājiem bija lieliska iespēja doties uz metodisko semināru Zemgalē, ciemoties pie kolēģiem Bauskas Valsts ģimnāzijā un iepazīt kultūrvidi un cilvēkus – novada bagātību.

Par Bauskas Valsts ģimnāzijas ieguldījumu sadarbības organizēšanā ar citām Valsts ģimnāzijām kultūrizglītības aspektā pieredzē dalījās Bauskas VĢ metodiķe Malda Ignatjeva. Zemgales kultūrvēsturiskā mantojuma apguve saistās gan ar Aspazijas, A.Brigaderes, V.Plūdoņa, E.Virzas personību un daiļrades iepazīšanu, gan zemgaliešu tautas tērpu, piļu, ēdienu, sadzīves priekšmetu izpēti. Par skolotāju digitālās apmācības programmas “Samsung Skola nākotnei” gūto ideju realizāciju stāstīja un praktiski iespējas demonstrēja Bauskas sākumskolas latviešu valodas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā Inita Nagņibeda,

Bauskas VĢ latviešu valodas un literatūras skolotājas iepazīstināja gan ar skolēnu radošās darbības atraisīšanu, gan starppriekšmetu saiknes iespējām latviešu literatūras mācībās. Apmeklējām skolas Informācijas centru, pārliecinājāmies, cik aktīvi bibliotekāres iesaistās skolēnu izglītošanā, organizējot dažādus konkursus, izstādes, informējot par aktualitātēm. Metodiskās apvienības vadītāja skolotāja Vija Cerusa dāsni dāvāja savu pieredzi, kas vairāku gadu garumā krāta humānajā pedagoģijā. Humānā pedagoģija ir inovatīva, mīlestību audzina ar mīlestību, labestību – ar labestību, veiksmi veicina ar veiksmi, cēlsirdību audzina ar cēlsirdību. Bauskas VĢ garīguma saliņa ir arī kapela, tās durvis vienmēr atvērtas.

Semināra otrā daļā viesojāmies Bauskas pils muzejā, Bauskas vecpilsētā, Saules dārzā apskatījām V.Plūdoņa netradicionāli veidoto pieminekli, kurā kā grāmatā lasām dzeju un redzams arī autors, braucām uz V.Plūdoņa dzimtas māju “Lejenieki”, kur mūs sagaidīja muzeja vadītāja Signe Samsone, apmeklējām Plūdoņa kapsētu, atgriežoties plašajā Zemgales mājas pagalmā, neviltots pārsteigums – Zaķīšu pirtiņa atdzīvojusies! Ar sirsnīgu koncertu Plūdoņa mājā mūs sveica Lilitas un Jāņa Seržānu audžuģimene, aizkustinājums, prieks, pēc tam arī mielasts, sirds siltums patiesi dāvināts.

Par bagātīgi piepildīto dienu liels paldies Bauskas un Rundāles novada latviešu valodas un literatūras metodiskās apvienības vadītājai, enerģiskajai, pieredzes bagātajai skolotājai Vijai Cerusai.

Rēzeknes pilsētas

latviešu valodas un literatūras skolotāju

MA vad. I.Prikules teksts un foto