LATGALES REĢIONA 2. ATKLĀTĀ ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDE Rēzeknē

2015.gada 24. aprīlī Rēzeknes 1. vidusskolā norisinājās Latgales reģiona 2. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Par to, ka tādai olimpiādei ir jānotiek atkārtoti, Rēzeknes pilsētas Angļu valodas metodiskās apvienības skolotāji bija vienojušies jau 2014. gada oktobrī vienā no sanāksmēm. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde palīdzēja, koordinējot darbu un atbalstot materiāli. Olimpiādē piedalījās 122 izglītojamie no 42 skolām, kaut arī pieteikušies bija 130 skolēni. Visvairāk bija skolēnu no Daugavpils (24) un Rēzeknes (21), taču bija daudz pārstāvju arī no novadu skolām. Piedalījās Preiļu, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Rēzeknes, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Viļānu, Ilūkstes, Rugāju u.c. novadu mācību iestādes. Mūsu pilsētu pārstāvēja Rēzeknes 1. vidusskola, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Rēzeknes 4. vidusskola, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija. Darbu labošanā no Rēzeknes pilsētas piedalījās šādi angļu valodas skolotāji: Nataļja Pavloviča, Olga Kučerova, Svetlana Ščerbakova, Nataļja Panova, Svetlana Verjovkina, Vineta Pavlova.

Rēzeknes Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotājas Inessa Špeļkova un Olga Gritāne izveidoja uzdevumu paketi, iekļaujot tajā 3 klausīšanās, 3 lasīšanas un 3 valodas lietojuma uzdevumus. Katras daļas īpatsvars bija sekojošs: klausīšanās uzdevumi – 27 punkti, lasīšanas – 26 punkti, valodas lietojums – 40 punkti;  kopā – 93 maksimāli iespējamie punkti. Angļu valodas kā pirmās svešvalodas augsto zināšanu līmeni  apliecina iegūto punktu skaits: augstākais -90, zemākais – 18.

Lai skolotāji un skolēni gūtu atgriezenisko saiti un varētu labāk sagatavoties nākamajiem startiem, uzdevumi un tabula ar rezultātiem ir ievietota Rēzeknes 1. vidusskolas mājaslapā.

Rēzeknieši var lepoties ar savu sniegumu – Rēzeknes Poļu valsts ģimnāzijas audzēkne Diāna Gavare (skolotāja Gaļina  Smane) ieguva atzinību, Rēzeknes 6. vidusskolas skolēns Marks Špīss (  skolotāja Nataļja Pavloviča) ieguva 3. godalgoto vietu, Rēzeknes 5. vidusskolas audzēkņi Māris Jurāns un Ēriks Kasparonoks ( skolotāja Marina Bolotina) , kā arī Baiba Zeltiņa ( skolotāja Nataļja Panova)  un Rēzeknes 1. vidusskolas skolēni Edvards Zarembo (9.klase, skolotāja Iveta Gailuma), Dana Supe (9.klase, skolotāja Iveta Gailuma) un Linards Solovjovs (8.klase, skolotāja Inese Zute) ieguva 1. vietu. Sveicam skolēnus un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Darba pauzēs par skolotāju kvalifikācijas celšanu parūpējās Oxford University Press pārstāve Latvijā Dace Miška un  muzikālo pauzi nodrošināja Rēzeknes 1. vidusskolas grupa „Toss up”. Daudzi skolotāji aptaujā ir minējuši, ka viņiem ļoti patika olimpiādes organizācija, Daces Miškas lekcija un skolas mūziķi, kā arī kafijas pauze.

Paldies olimpiādes atbalstītājiem: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, Rēzeknes 1. vidusskolas skolotājiem, īpaši Gaļinai Skačkovai un Vēsmai Poplavskai, 11. un 12.klašu skolēniem, vadības komandai un skolas direktoram Dr.paed. Jānim Poplavskim.

Rēzeknes pilsētas Angļu valodas MA vadītāja Olga Supe