Izskanējis vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015”

Katram cilvēkam ir  kaut kas savs, kas viņu dara laimīgu. Ir daudz sajūsmas, emocionālu mirkļu, kuri rodas, kurus izjūtam, piedzīvojam, kuri iedvesmo un spārno mūs. Viens no sajūsmas avotiem, protams,  ir mūzika, muzicēšana, dziedāšana, kam ir īpaša vērtība.

Š.g. 26.februārī  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs”  izskanējavokālās mūzikas konkursa „Balsis 2015”  1.kārta.

Konkursa viens no mērķiem  – attīstīt mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā, nodrošinot viņiem iespēju uzstāties, pilnveidojot skatuvisko pieredzi.

Lepojamies ar Rēzeknes 1.vidusskolas vokālā ansambļa „Noskaņa” (vad. S.Bilinska) sniegumu un panākumiem, iegūstot Augstākās pakāpes diplomu.Ansamblis „Noskaņa”ar savu dziedāt prasmi ne vien iedvesmoja konkursa žūriju, bet sniedza profesionālu, daudzbalsīgu, augstvērtīgu  skanējumu.

Esam priecīgi par II pakāpes diploma ieguvējiem – Rēzeknes 1.vidusskolas vokālo ansambli (3. – 4.kl.), vad. M. Dedele un III pakāpes diploma ieguvējiem – Rēzeknes Katoļu vidusskolas zēnu vokālo ansambli, vadītāja Dace Viša.

Paldies ikvienam kolektīva vadītājam un koncertmeistaram par skolēnu sagatavošanu konkursa 1.kārtai. Jūs esiet tie, kas motivējatbērnus un jauniešus dziedāt vokālajos ansambļos un sekmējat mākslinieciski augstvērtīgu,  radošu repertuāruapgūšanu.

Pateicamies konkursa vērtēšanas komisijai par dalībnieku muzikālā sniegumanovērtējumu –  J. Ivanova Mūzikas vidusskolas mūzikas pedagoģei, Rēzeknes apriņķa koru virsdiriģentei AndaiLipskai unJ. Ivanova Mūzikas vidusskolas izglītības programmas „Vokālā mūzika – kora klase” vadītājai DanutaiKārkliniecei.

Konkursa 2.kārta (Latgales novads) notiks š.g. 13.martā plkst.12:00Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” un vēlēsim veiksmi, izcilu skanējumu Rēzeknes 1.vidusskolas vokālā ansambļa „Noskaņa” meitenēm. Lai skan!

 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku

Rēzeknes pilsētas koordinatore

I.Stramkale