RĒZEKNES PILSĒTAS VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SPORTA SKOLOTĀJU PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS DAUGAVPILĪ

2015. gada 18. februārī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāji viesojās Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Olimpiskajā centrā, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu sporta skolā.

Sporta skolotāju pirmā apmeklētā izglītības iestāde bija Daugavpils Valsts ģimnāzija. Daugavpils Valsts ģimnāzijas direktora vietniece un sporta skolotājs iepazīstināja viesus ar skolai raksturīgo un oriģinālo, ar to, kas to atšķir no citam izglītības iestādēm pilsētā un Latvijā. Viesus patīkami pārsteidza skolas plašās un jauniešiem atbilstoši iekārtotās telpas, mājīgā un sakoptā vide, vērienīgais sporta komplekss ar sporta zāli un diviem baseiniem. Sporta skolotājs  Ivars Caune dalījās pieredzē ar izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem sportā, kā arī vadīja sporta stundu 11. klasē.

Rēzeknes pilsētas sporta skolotājiem patika Daugavpils Valsts ģimnāzijas pieredze, ka ģimnāzisti divas nodarbības sporto sporta zālē, savukārt trešā sporta stunda nedēļā notiek peldbaseinā.

Daugavpils Olimpiskā centra Sporta un Mārketinga daļas speciālistes sniedza informāciju par centra ieguldījumu pilsētas sporta attīstībā 14 gadu laikā, dodot iespēju vairākiem desmitiem sportistu sagatavoties visaugstākā līmeņa sacensībām – Pasaules un Eiropas čempionātiem un Olimpiskajām spēlēm.

Daugavpils pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola un volejbola treneri dalīj

ās pieredzē demonstrējot vingrinājumus, kas piemēroti gan individuāliem, gan komandas treniņiem, izmantojot dažādu aprīkojumu, vai iztiekot bez tā.

Pieredzes apmaiņas semināra laikā sporta skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Daugavpils kolēģu pozitīvās darbības piemēriem, pilnveidojot savu profesionālo darbību.

Sporta skolotāju vārdā sakām paldies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķei Tatjanai Tokarevai par organizēto pieredzes apmaiņas semināru.

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu sporta skolotāju MA vadītāja Gunita Ozoliņa