Jauniešu iniciatīva septembrī

Jau 51.gadu septembris Latvijā ir pazīstams kā Dzejas dienu mēnesis. Pateicoties Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam, ko finansē Rēzeknes pilsētas dome, organizē Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde “Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, mēs, skolu jaunieši, varam realizēt savas ieceres, mācīties plānot, organizēt, pieņemt lēmumus un ar skolotāja – konsultanta atbalstu veidot pasākumus.
9.septembrī  Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā noritēja Dzejas dienu pasākums, kuru veidoja un plānoja 12.v1 klases skolēni  A.Kūkoja, K. Pogurecka,E.Meļķo, S.Ņukša, A.Volkova  un latviešu valodas, literatūras skolotāja un mākslu MK vadītāja I. Prikule. Pasākuma mērķis – Dzejas dienu popularizēšana, bagātinot jauniešu emocionālo pasauli, pašiem līdzdarbojoties un sekmējot skolu jauniešu sadarbību. Pirmais radošais uzdevums komandām – dzejas koka salapošana ģimnāzijas vestibilā. Šo neparasto dzejas grāmatu veidoja  ozolkoka lapas, uz kurām rakstījām dzejas vārsmas. Klasē skolēnu komandas varēja pārbaudīt savu erudīciju, atpazīstot latviešu dzejnieku pieminekļus un vidi, kur tie atrodas, piemēram, A.Čaka piemineklis Ziedoņdārzā, K.Barona Vērmaņdārzā, Raiņa Esplanādē u.c. Otrā prezentācijā  – klasiķu dzeja 4 valodās: latviešu, angļu, vācu, krievu. Ja tas bija Šekspīrs, tad angliski, Gēte – vāciski, Rainis un O.Vācietis latviski, A.Puškins krieviski. Komandas jaunradīja tekstus vārsmošanas darbnīcā un izvirzīja laureātus. Ar mums kopā bija  Rēzeknes Valsts ģimnāzijas absolvents Edijs Rancāns, viņš uzrunāja jauniešus un iepazīstināja ar savu daiļradi, sniedza individuālas konsultācijas. Draudzīgā gaisotnē sacentās 5 komandas: Rēzeknes 5.vsk., Rēzeknes 2.vsk. , divas komandas no Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas un apvienotā skolotāju komanda, kura jo īpaši visiem dalībniekiem sagādāja prieku. Komandām tika piešķirtas nominācijas un pasniegtas balvas.
12. septembrī jauniešu iniciatīvas „Dzejas dienas Rēzeknē” ietvaros Raiņa Kultūras un atpūtas parkā pie Raiņa pieminekļa siltā rudens saule un fantastiski skaistā diena bija atvilinājusi ļoti kuplu pulku Rēzeknes skolu jauniešu. Atsaucību rada vārsmojumi uz trotuāra pasākuma dalībnieku interpretācijā, interesenti ieklausījās gan latgaliski, gan latviski  lasītajā Annas Rancānes, Inetas Atpiles – Juganes, Ligijas Purinašas dzejā. Dzejas un prozas lasījumos iesaistījās arī skolu jaunieši, kā Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11.m1 klases skolniece Samanta Leitāne un 11.v klases skolniece Baiba Kauliņa, Rēzeknes 6. vidusskolas 11.a klases skolniece Viktorija Nikonova.
Īpašs paldies Annai Rancānei, mēs viņu saucam par  iniciatīvas krustmāti, paldies mūsu viesiem, kuri atsaucās aicinājumam piedalīties. Jaunatnes iniciatīvu projektu atbalsts liecina par Rēzeknes pilsētas vadības uzticību jauniešiem, tikai darot var iemācīties un darot var augt.

Agate Kūkoja
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija
12.v1 klase