Orientēšanas sporta pamati sporta skolotājiem

Vasaras izskaņā, 29.augustā, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā uz semināru „Orientēšanās sporta pamati sporta stundās” pulcējās ne tikai Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes novada sporta skolotāji, bet arī treneri un citi interesenti. Semināra mērķis bija veicināt orientēšanās sporta attīstību Latvijas vispārizglītojošajās skolās, tā popularizējot orientēšanās sportu  bērnu un jauniešu vidū, motivējot tos regulārām sporta aktivitātēm un veselīgai brīvā laika pavadīšanai. Seminārs tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju, Talsu novada Sporta skolu, Rēzeknes Izglītības pārvaldi un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju, to vadīja Latvijas Orientēšanās federācijas Sporta metodiķis Aigars Vārna.

Semināram bija  teorētiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tika sniegtas zināšanas par orientēšanās sportu, par skolēnu apmācības iespējām atbilstoši izglītības standarta prasībām. Lekcijā sporta speciālistiem tika piedāvāta ne tikai pamatinformācija par orientēšanās sportu un uzdevumu piemēri, ko iespējams izmantot sporta stundu laikā, bet arī pārbaudes darbu paraugi par apgūto mācību vielu. Savukārt praktiskās nodarbības tika organizētas gan sporta zālē, gan arī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas apkārtnē. To laikā sporta speciālistiem bija iespējams apgūt zināšanas, darbojoties ar apkārtnes karti un kompasu, profesionāliem kontrolpunktiem un čipiem.

Sporta speciālisti bija gandarīti par seminārā iegūtajām teorētiskajām un praktiskajām zināšanām, par iedvesmu un idejām, jauno mācību gadu uzsākot!

Varbūt arī Rēzeknes vispārizglītojošo skolu sacensību klāstā 2016./2017.m.g.tiks iekļautas sacensības orientēšanās sportā?

Lai šis mācību gads nes dzīvesprieku un radošumu savu ieceru īstenošanā!

Rēzeknes pilsētas Sporta MA vadītāja

Vita Seņkāne