Karjeras atbalsts – sadarbība un pieredze!

Karjeras izglītība ir viena no nozīmīgākajām skolēna personības izaugsmes procesā, lai nākotnē kļūtu par pilnvērtīgu sabiedrības sastāvdaļu. Galvenais pedagoga karjeras konsultanta uzdevums ir norādīt virzienu jauniešiem, kurā virzīties, un sniegt atbalstu un palīdzību, šajā milzīgajā informācijas pārpilnības pasaulē.
Karjeras attīstības atbalsts Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības skolās tiek nodrošināts savstarpēji sadarbojoties pedagogam karjeras konsultantam ar skolas vadības komandu, atbalsta komandu, klašu audzinātājiem, kā arī ar citu skolu pedagogiem karjeras konsultantiem.
Rēzeknes vispārizglītojošajās un profesionālajās izglītības iestādēs skolēniem tiek nodrošinātas individuālās karjeras konsultācijas, kā arī grupu nodarbības, mācību ekskursijas uz valsts un privātajiem uzņēmumiem, tikšanās ar nozaru profesionāļiem, dažādiem lektoriem un iedvesmotājiem, praktiskās darbnīcas un citas aktivitātes. Tas ir milzīgs un apjomīgs darbs, ko paveic pedagogi karjeras konsultanti un bez atbalsta tas nebūtu iespējams, tāpēc  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības skolu pedagogi karjeras konsultantiem notiek ikmēneša sapulces-semināri, kur apspriež jaunākās aktualitātes un jaunumus karjeras atbalstā, dalās ar metodēm, aktivitātēm un pieredzi, kā arī tiek plānotas aktivitātes un pasākumi. Tāpat reizi mācību gadā pedagogi karjeras konsultanti dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz kādu citu pašvaldību, lai smeltos jaunas idejas un iedvesmu turpmākajam darbam.
Patiess prieks un pateicība skolu vadībām par to, ka Rēzeknes pilsētā praktiski katrā skolā ir pedagogs karjeras konsultants, ko pozitīvi novērtēja arī Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departamenta Karjeras atbalsta un informācijas nodaļa!
Pedagogu karjeras konsultantu saraksts Rēzeknes valstspilsētas izglītības iestādēs:

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija Sandra Stikute
Rēzeknes 2.vidusskola Aļona Pavlova
Rēzeknes 3.pamatskola Arvīds Pepiņš, Irina Anaņjeva
Rēzeknes 6.pamatskola Inese Selivončika
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Kristīne Rimša
Rēzeknes sākumskola Ilga Uzulnīka
Rēzeknes 5.pamatskola Tatjana Mironova
Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs Irina Kruste
Rēzeknes tehnikums Līga Rubuļnika
Rēzeknes Katoļu vidusskola Lolita Strucinska (kā kontaktpersona)
MIKC Latgales mūzikas un mākslas vidusskola Aina Petrovska

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Karjeras atbalsta jomas koordinatore Kristīne Rimša