KARJERAS NEDĒĻĀ 2014 ESAM IEKĀPUŠI DAUDZU PROFESIJU KARJERAS KURPĒS

Karjeras nedēļā 2014 esam iekāpuši daudzu profesiju karjeras kurpēs, esam tuvāk iepazinuši sevi, savas intereses, spējas un  talantus, pilnveidojamās puses, “projektējuši” savu nākotnes profesiju , piedalījušies radošajās darbnīcās, konkursos, interaktīvajās nodarbībās,  laimējuši balvas un iesaistījušies dažādās aktivitātēs.

Brīnišķīgi un interesanti bija visi Karjeras nedēļā piedāvātie pasākumi, īpaši skolēniem patika, kad viņi varēja praktiski darboties ierunāt savu balsi radio ēterā likt lietā savas zināšanas daudzās jomās un vēlāk izjust gandarījumu. Interesanti bija skolu piedāvātie pasākumi, kad skolu pārstāvētām komandām bija jāveic radoši, neikdienišķi uzdevumi.

Valsts Robežsardzes koledža Karjeras nedēļas 2014 pasākumā „Robežsargs – garantija drošai nākotnei” rekordliels dalībnieku un interesentu skaits – 290 skolēni no Rēzeknes pilsētas un novada izglītības iestādēm.

Karjeras nedēļas 2014 atklāšanas pasākums – paneļdiskusija „Manas karjeras kurpes veiksmes stāsts” kopā ar uzņēmējiem, ar jauniešu veidotajiem veiksmes talismaniem, ar  profesiju kokteiļiem, dažādiem jautājumiem, radošajiem uzdevumiem un zibakcijas pildspalvām! Pasākumā piedalījās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pašpārvalžu jaunieši, viesi, uzņēmēji, pedagogi, interesenti, apm. 200 dalībnieku

Ar paneļdiskusiju “Manas karjeras kurpes veiksmes stāsts” tika atklāta Rēzeknes  plašā, daudzpusīgā, interesantā, kolorītā Karjeras nedēļa – 2014 Rēzeknes programma

Skolas gadi ir tie, kad nav iespēju kaut ko zaudēt, bet tikai iegūt. Iegūt zināšanas, pieredzi, jaunas prasmes, kā arī saprast, kas patīk, kas nepatīk. Skolas laikā iegūtā pieredze būs noteicošā pieņemot tālākos lēmumus.

Veiksmes atslēga – tās  ir zināšanas,  pieredze un  prakse reālajā darbībā. Un tieši šo veiksmes atslēgu piedāvā  praktiskā uzņēmējdarbība. Tā ļauj pārliecināties jauniešiem, vai viņu dzīves mērķis ir bizness  vai nē. Realitātē izjust, ko nozīmē bizness, savs uzņēmums no iekšienes, ko nozīmē konkurence, ko nozīmē veiksmīgas idejas gūtie panākumi, tas viss tika piedāvāts Karjeras nedēļas noslēguma pasākumā „Karjeras kurpe ceļā uz jauniešu uzņēmumiem”. Šīs dienas atmosfēra un pats gatavošanās process, – veidot savu uzņēmumu un domāt, kā to prezentēt –jauniešiem tā bija iespēja iegūt reālu uzņēmējdarbības pieredzi. Tā ir iespēja veidot savu pirmo biznesu bez riska.  Tā ir reāla iespēja pārbaudīt sevi,   vai gribētu būt uzņēmējs, vai vairāk radīts būt par vadītāju, vai komandas spēlētāju. Vai sirdij tuvākas  ir finanses vai mārketings, vai varbūt jaunietim ir lieliskas pārdošanas spējas. Tāpat tā ir iespēja iegūt jaunus draugus un līdzīgi domājošos. Karjeras nedēļas noslēguma pasākums vienoja kopā 9 Rēzeknes pilsētas skolu uzņēmumus, kuri prezentēja sevi, savu uzņēmumu, ieguva milzīgu pieredzi, saņēma piešķirtās nominācijas un balvas. Jauniešu veidotos uzņēmumus vērtēja žūrijas komisija sekojošā sastāvā:  Arnolds Drelings, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes vadītājs, Skaidrīte Baltace, Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālā dialoga koordinatore Latgales reģionā, Lolita Kivleniece – Kuzņecova, Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, Janīna Staudža, Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu ekonomikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Vērtēšanas  pozīcijas un kritēriji: skolu jaunizveidoto uzņēmuma reklāmas stendu (informācijas saturs, noformējums un atspoguļojums) novērtējums un uzņēmuma prezentācija  (vizuālais  noformējums,   satura kvalitāte, atbilstība tēmai, prezentācijas radošums un prezentēšanas prasme).

Karjeras nedēļas 2014 viens no mudinātājiem piedalīties, iesaistīties, meklēt un atrast – bija Karjeras nedēļas zibakcija „Krāj Karjeras nedēļas pildspalvas”, kuras uzvarētājas, 1.vietas ieguvējas  ir Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas 3. kursa audzēkne Zane Kivkucāne (sakrāja 20 pildspalvas) un Rēzeknes Valsts ģimnāzijas skolniece 12.v kl. sk. Sanita Kiselevska  (14 pildspalvas), Zibakcijas 2.vietas ieguvējas Rēzeknes Katoļu vidusskolas sk. Patrīcija Naglinska (8 pildspalvas) un Rēzeknes 1.vidusskolas 10.b. kl. skolniece  Sintija Berjoza (7 pildspalvas), 3.vietas ieguvēja Elīza Gaile (5 pildspalvas). Apsveicam  zibakcijas uzvarētājas!

No 13. – 17.10.2014. visās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu bibliotēkās notika informatīva akcija. Ikviens bibliotēkas apmeklētājs,  sekojot  bibliotēkās izvietotajām ”Informācijas kurpēm”  varēja uzzināt par interneta resursiem, kur ir pieejama dažāda informācija par studiju iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs, brīvprātīgo darbu, profesiju sarakstiem, darba devēju ieteiktajām profesijām, psiholoģiskajiem testiem  pārdomātai karjeras izvēlei.

Karjeras nedēļas radošajam  darbu konkursam „Manas karjeras kurpes” tika iesniegti 38 darbi no Rēzeknes 1., 2., 4., 6., Vakara vidusskolas un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas.  Darbi tika vērtēti 5 vecuma grupās.1.- 4. klašu skolēni zīmējumos atspoguļoja savu nākotnes profesiju. Skolēniem  populārākās  šķiet profesijas – vetārsts, policists, frizieris un daudzas citas. Interesantākais darbs 1.- 2.klašu grupā bija Rēzeknes 2. vidusskolas 2.b klases skolniecei Anastasijai Grigorjevai. 3.- 4. klašu grupā 1. pakāpes diploms – Anastasijai Kiseļnikovai (Rēzeknes 2.vsk. 3.b kl.) un Oksanai Kauperei (Rēzeknes 2.vsk. 3.b kl.). 2. pakāpes diploms – Artjomam Puzanovam (Rēzeknes 2.vsk. 3.b kl.) un Karīnai Matvejevai (Rēzeknes 6.vsk. 3.b kl.) 3. pakāpes diploms – Karinai Drelikovai (Rēzeknes 2.vsk. 3.b kl.) un Ksenijai Maruščakai  (Rēzeknes 2vsk.3.b kl.)

5.-12. klašu skolēni veidoja 3 dimensiju radošos darbus „Manas karjeras kurpes”, aptverot informāciju par izvēlēto profesiju, nepieciešamajām prasmēm, izglītību u.c. informāciju. Mākslinieks, folklorists un frizieris – ka vispopulārākas profesijas šajā vecuma grupā.

7.- 9. klašu grupā 2. pakāpes diploms – Ilvijai Loginai  (Rēzeknes 1. vsk. 8.a kl.)

10.- 12. klašu grupā:1. pakāpes diploms – Sabīnei Savickai  (RMDV 3.kurss)

2. pakāpes diploms – Martai  Madarai Dundurei (Rēzeknes 1.vsk. 12.a kl.)

  • Aleksandram Rezvovam (RMDV 2.kurss);
  • Reinim  Sprudzānam (RMDV 2.kurss);
  • Lilijai Andžānei un Anastasijai Bogdanovai (Vakara vidusskolas 12.b kl.)

Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem par dalību un skolotājiem par atbalstu!

„Mēs, pieaugušie, pedagogi, vecāki, uzņēmēji, ticam, ka katrā no Jums, jaunieši,   ir apslēpti talanti, ko jāatklāj, jāattīsta, jāpilnveido un kuri reiz pārsteigs mūs un mūsu Latviju, un mēs varēsim runāt par Jūsu karjeras veiksmes stāstiem. Karjeras nedēļā 2014 Rēzeknes pilsētas pasākumu daudzveidīgajā, plašajā programmā centrā ir cilvēks – bērns, jaunietis, viņa vajadzības, intereses un izpausmes. Jauniešu spēja „iziet ārpus ikdienas rāmjiem”, iepazīt savus iekšējos resursus, talantus un spējas, un piedāvāt tos dažādiem radošiem risinājumiem – tas ir priekšnoteikums konkurētspējīgai karjeras izvēlei”, Ilona Stramkale, Rēzeknes pilsētas Karjeras nedēļas koordinatore. Tikai visiem kopā, pedagogiem, vecākiem, uzņēmējiem, bērniem, jauniešiem, jāturpina popularizēt, daudzināt, pilnveidot izpratne par karjeras izglītību, par tās nozīmi katra cilvēka dzīvē, par to, ka tā ir mūsu ikdiena, darbs ar sevi, vairāk veltot laiku sevis iepazīšanai, lai uzzinātu, kas tu patiesībā esi, ko tu vari, ko tu gribi un ko tev vajag darīt? Uzzināt, ko tev visvairāk patīk darīt un kādas ir tavas prioritātes, ko pats sajūti kā augstāko vērtību.

Priecē, ka karjeras izglītība pakāpeniski iedzīvinās daudzās vidēs, ikviena skolēna prātā, sirdī un sapņos. Pat paši jaunākie Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādes „Vinnijs Pūks” bērni visas nedēļas garumā bija aktīvi Karjeras pasākumu dalībnieki savā izglītības iestādē: pirmdien,  „Profesiju varavīksne” – bērni skaidroja, cik svarīga ir katra profesija.

Otrdien, „Manas nākamās profesijas kurpes” bērni apgleznoja apavus, iejuzdamies mākslinieka tēlā.

Trešdien, „Ražots Vinnijā Pūkā” bērni gatavoja biezpiena kūku, iejuzdamies konditora lomā.

Ceturtdien, „Tūdaliņ, tagadiņ, pastalnieki danco!” audzēkņi iejutās mūziķu lomā.

Piektdien, Karjeras nedēļas noslēguma pasākuma prezentācijā – piedalījās Rēzeknes pilsētas pirmsskolas iestāžu pedagogi, metodiķi, vadītāji, kā arī bērnu vecāki.

Ikviens interesents varēja iejusties mākslinieka lomā un uzgleznot savu profesijas kurpi.

Paldies visiem KARJERAS NEDĒĻAS 2014 dalībniekiem,  iedvesmotājiem,  vēstnešiem, motivētājiem, rosinātājiem,  īstenotājiem un atbalstītājiem!

Mums ir tiesības cerēt, ka šī nedēļa būs atbalsojusies ikkatra jaunieša prātā un sirdī, iedvesmu, ko saņēmām ikkatrā nodarbībā, mācīsimies uzturēt ik dienu!

Paldies organizatoriem: Valsts izglītības attīstības aģentūrai Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstam.

Atziņa – plānveidīga strādāšana pie karjeras izglītības jautājumiem veicinās rezultātu. Pikaso kādreiz ir teicis, ka „…iedvesma jāsatiek tikai darba procesā”. Iedvesmu mēs „baudījām”, „satikām”, sajutām un ar savu darbību, enerģiju, aizrautību iedvesmojām citus un iedvesmojāmies paši!

Daži citāti:

  • „Mēs guvām lielisku iespēju uzzināt par radio darbību, par personālu, par  īpašībām, kuras ir vajadzīgas, strādājot radio. Mēs iepazināmies ar lieliskiem, pozitīviem cilvēkiem! Guvām iespēju apsveikt mūsu Latviju dzimšanas dienas svētkos! /Ella, Amanda, Evija, Kristīne, 5.vsk./
  • Ļoti patika modernās laboratorijas, zinošais personāls, visi pasniedzēji bija sava amata lietpratēji, nodarbības bija ļoti interesantas un guvu jaunu pieredzi /S.Misiņa, RVĢ, 12.kl./
  • Es uzzināju daudz informācijas par brīvprātīgo darbu!
  • Jauka atmosfēra, foršas dāvaniņas! Bija ļoti forši, ļoti patika!
  • Ļoti interesanta un stratēģiska spēle (Spēlēsim ekonomiku, RA), kas veicina domāšanu un tēriņu rēķināšanu. Loti forši /Eva Rubene, RVĢ/
  • Patika jautājumi par radio un radio EF-EI vēsturi. Kļuva skaidrs, ar kādām rakstura īpašībām cilvēks var strādāt radio?/D. Meikuilāns, E. Vaškevičs, E. Pilka, Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola/

Paldies visiem nedēļā iesaistītājiem – tiem, kas dalījās un tiem, kas saņēma! Paldies par iesaistīšanos ikvienam! Uzdrošināties riskēt, noticēt sev, tiekties pēc augstiem mērķiem, – tāds ir vēlējums ikvienam jaunietim!

Cerot uz turpmāko sadarbību, ar cieņu Ilona Stramkale, Karjeras nedēļas koordinatore Rēzeknē.