Sportojam kopā!

Jau otro gadu Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  piedalās  Sporta spēlēs  „Mēs esam sportisti”. Šogad sporta spēles notika 25.oktobrī.Šīs jaukās idejas iniciatori un pagājušā gada pasākuma  organizatori bija PII „Varavīksne”. Paldies iestādei par šīs tradīcijas aizsākšanu!
Šogad rīkot sporta spēles ir uzņēmusies Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde. Pasākuma mērķis – popularizēt sportu, kā veselīgu  dzīves veidu, saliedēt  kolektīvu  un veicināt sadarbību  starp izglītības iestādēm.
Sporta pasākumā piedalījās 11 komandas no PII „Varavīksne”, „Namiņš”, „Bitīte”, „Rūķītis”, „Māriņa”, „Laimiņa”, „Pasaka”, „Zvaniņš”, „Vinnijs Pūks”, „Auseklītis”, „Rotaļa”.
Katras iestādes sporta skolotājs organizēja spēli. Kopā sanāca 11atraktīvas un interesantas  spēles, kurās sacentās visas komandas.
PII „Rotaļa” sporta skolotāja N.Ivanova vienoja dalībniekus un līdzjutējus dejas ritmos-flešmobā . Kopskats bija aizraujošs un pozitīvo emociju piesātināts.
Rēzeknes pilsētas Domes deputāts A.Stecs un Rēzeknes pilsētas izglītības pārvaldes vadītājs A.Drelings pasniedza katrai komandai Atzinības rakstu par veselīga dzīvesveida veicināšanu un aktīvu dalību Sporta spēlēs. Izglītības pārvalde visām komandām sarūpēja piemiņas balvas un saldos kliņģerus.
Rēzeknes pilsētas Domes Sporta pārvalde visām 11komandām  uzdāvināja  dāvanu kartes – apmeklējums  uz slidotavu.
No Sporta pārvaldes vadītāja vietnieces  V.Svilānes  PII „Rūķīša”  aktīvie līdzjutēji  saņēma speciālo balvu „Pārgājienu Nūjo vesels”, uz Ančupānu skatu torni. Komandas  ieguva  papildus balvas: par interesantāko  komandas kopskatu (PII „Bitīte”), par oriģinālāko  vizītkarti (PII „Māriņa”)  par saturīgāko  foto bildi (PII „Namiņš”). Visi saņēma dāvanu  kartes no SIA  La Pizza .
Galveno balvu – ceļojošo SUPERKAUSU un ielūgumu biļetes uz Teātra  – studijas Joriks izrādi saņēma PII „Varavīksne”.
Mūsu pasākumu atbalstīja SIA „GSK”, A/S Latgales piens, SIA „Vecā  maiznīca”. Pateicoties viņiem tika uzklāts galds.

Apsveicam visas komandas!

Liels paldies visiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, ar kuru palīdzību notika šis pozitīvais pasākums:

  • Rēzeknes izglītības un sporta pārvaldēm,
  • PII komandām un līdzjutējiem,
  • SIA „Vecā maiznīca”,
  • A/S Latgales piens,
  • SIA La Pizza,
  • SIA „GSK”,
  • Teātris – studija „Joriks”