Rēzeknē Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās 4600 dalībnieki

Rēzeknē noslēgusies Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) organizētā Karjeras nedēļa, kurā 4600 jauniešu piedalījās dažādos pasākumos, izzināja savas intereses un spējas, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus par savu tālāko profesionālo attīstību. Daudzveidīgās aktivitātes tūkstošiem Latvijas un arī Rēzeknes jauniešus mudina savlaicīgi domāt par karjeras plānošanu.

PALDIES par iesaistīšanos, ieguldījumu un darbu Karjeras nedēļas īstenošanā un veikumā! Paldies par atsaucību un ieinteresētību!  Kopīgiem spēkiem un brīnišķīgai sadarbībai esam paveikuši ļoti lielu darbu! Paldies Jums! Tikai kopā spējam rosināt skolēnus domāt par saviem dotumiem, spējām un talantiem, par pašrealizēšanos, par nākotnes nodomu attīstības virzību, par savu vēlmju un  profesionālo atbilstību un citiem ar karjeras izglītību saistītiem jautājumiem.

PALDIES uzņēmumiem  – SIA „ALBA LTD”, „NewFuels”,  „Ausmeņa Kebabam”, Joker Boulinga centram,  Jogas studija “Amara”, Z/s “Untumi”, “Crystal rose” un uzņēmumu vadītājiem par atbalstu Karjeras nedēļas 2014 nodrošināšanā.

PALDIES Karjeras nedēļas īstenotājiem – Rēzeknes Augstskolai, Valsts robežsardzes koledžai, Rēzeknes tehnikumam, Rēzeknes Mākslas un   dizaina vidusskolai,  J. Ivanova mūzikas vidusskolai, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram, Rēzeknes Valsts ģimnāzijai, Rēzeknes 1.vidusskolai, Rēzeknes 6.vidusskolai, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai, Jaunatnes iniciatīvu centram  “Draugu centrs”, Jauniešu atvērtajam centram  „JACis”, Nodarbinātības valsts aģentūrai,  Radio “EF – EI”, Latgales Radio,  Rēzeknes uzņēmumiem.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs: „Plaši apmeklētie Karjeras nedēļas pasākumi pierāda, ka jaunieši jau laikus domā par nākotnes veidošanu un kādu izvēli veiks, kad pienāks laiks turpināt mācības augstskolā un likt pamatus savai nākotnes profesijai. Ļoti gribas cerēt, ka nākamie mūsu pilsētas skolu absolventi atradīs savus pareizos ceļus dzīvē, savukārt mūsu vēlēšanās, lai viņi pēc profesijas iegūšanas atgriežas Rēzeknē.”

Ilona Stramkale, Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste metodiķe, Karjeras nedēļas koordinatore Rēzeknē: “Karjeras nedēļā 2014 Rēzeknes pilsētas pasākumu daudzveidīgajā, plašajā programmā centrā ir cilvēks – bērns, jaunietis, viņa vajadzības, intereses un izpausmes. Jauniešu spēja „iziet ārpus ikdienas rāmjiem”, iepazīt savus iekšējos resursus, talantus un spējas, un piedāvāt tos dažādiem radošiem risinājumiem – tas ir priekšnoteikums konkurētspējīgai karjeras izvēlei. Veiksmes atslēga, izvēloties karjeru, ietver zināšanas, pašizvērtējumu un praksi”. Karjeras nedēļas laikā skolēniem bija dota šāda iespēja – caur praktiskām, radošajām, izzinošām, interaktīvām  aktivitātēm jaunieši vairāk iepazina sevi un savas dotības, mācījās noteikt savas stiprās puses, uzstādīt augstus mērķus savas karjeras izvēlē.

Kopā Karjeras nedēļā 15 Latvijas pilsētās un novados piedalījās 69800 dalībnieki, kuri apmeklēja vairāk nekā 1120 pasākumu. Šogad tajos VIAA sadarbībā ar visu iesaistīto pilsētu izglītības pārvaldēm akcentēja jauniešu pašizvērtējuma nozīmi profesijas izvēlē.

„Lai veiksmīgi plānotu savu karjeru, ikvienam jaunietim vispirms ir jāiegūst maksimāli daudz informācijas par darba pasaules daudzveidību, dažādiem nodarbinātības veidiem, to saistību ar izglītību un jāmēģina saprast, vai tas atbilst paša interesēm, spējām, rakstura īpašībām un veselībai. Šāds pašizvērtējums palīdz noteikt, kurā nozarē vai profesijā personības „stiprās puses” ir vispiemērotākās un vispieprasītākās, lai veidotu savu profesionālo un personīgo dzīvi veiksmīgu,” saka Aleksandra Joma, VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore.

Karjeras nedēļas laikā jaunieši tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, izzināja savas intereses, talantus un pilnveidojamās puses, kā arī iepazina kādu profesiju un ar to saistīto dzīvesveidu. Tāpat jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās interaktīvās aktivitātēs un vides instalācijā piemērīt savas “Karjeras kurpes”, kā arī digitālā spēlē „Kāds tipiņš Tu esi?” portālā Draugiem.lv uzzināt savu personības tipu. Šo spēli izspēlēja vairāk nekā 45 000 sociālā tīkla lietotāju.

Karjeras nedēļu no 13. līdz 17. oktobrim organizēja Valsts izglītības attīstības aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas līdzekļus. VIAA šo iniciatīvu īstenoja sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Cerot uz turpmāko sadarbību, ar cieņu Ilona Stramkale, Karjeras nedēļas koordinatore Rēzeknē

Karjeras nedēļas 2014 fotogalerija: http://goo.gl/KgavHf un http://www.rezeknesip.lv/category/metodiskais-centrs/karjeras-atbalsts/.