Karjeras nozīmīgums cilvēka attīstībā.

Pasākumi tiek organizēti Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un visas izmaksas segtas no projekta līdzekļiem..

Domājot par profesijām Pēdējo laiku  jauniešiem bieži rodas tādi jautājumi :

 • Kā izvēlēties īsto mācību iestādi?
 • Kāpēc vispār ir jāmācās un jāstudē?
 • Kā saprast, ko man dzīvē vēlies darīt?
 • Kādaprofesijamanpienāks?

Lai skolēni būtu spējīgi pieņemt lēmumu par profesijas izvēli un izvēlēties piemērotu darbu, Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar vadību, priekšmetu skolotājiem un klases audzinātājiem turpina īstenot projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pasākumu plānu, pēc kura izglītojamiem tiek dota iespēja satikties ar profesiju pārstāvjiem, speciālistiem, uzņēmējiem.  Pateicoties šiem pasākumam skolēniem ir iespēja iegūt informāciju par profesijām,  tās specifiku un uzzināt par nozīmīgumu profesijas izvēlē.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe T.Tokareva

 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas un SIA “Rezbit” sadarbības veidošana
skolēnu karjeras attīstības atbalsta jautājumos

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija ir izveidojusi sadarbību skolēnu karjeras attīstības atbalsta jautājumos ar SIA “Rezbit”. Tā vadītājs Krišjānis Daugulis informē, ka skolēniem, kurus saista informācijas tehnoloģiju (IT) nozare un programmēšana, tiek piedāvātas dažādas sadarbības iespējas, lai jau skolas laikā varētu likt stabilus pamatus savas karjeras attīstībā. IT ir viena no perspektīvākajām nozarēm Latvijā un pasaulē. SIA “Rezbit” ir uzņēmums, kura darbības pamatā ir datorprogrammēšana un konsultēšana IT sistēmu jautājumos. Viens no uzņēmuma virziens ir  Amber Housing produkta izstrāde, kas ir sistēma veiksmīgai namu apsaimniekošanai (www.amber-housing.com). SIA “Rezbit” ir ieinteresēts piesaistīt kvalificētus darbiniekus, kas palīdzētu veiksmīgi pilnveidot un paplašināt uzņēmuma darbību, tādā veidā uzlabojot situāciju ar nodarbinātību arī Rēzeknes pilsētā.

Piedāvātās sadarbības iespējas skolēniem ir šādas:

 • “Ēnu dienas”;
 • Sadarbība zinātniski pētniecisko darbu izstrādē (ZPD);
 • Brīvprātīgais darbs.

Jāpiebilst, ka uzņēmumam ir vajadzīgi ne tikai zinoši un prasmīgi programmētāji, bet arī citi speciālisti, kuru darbs var veicināt uzņēmuma izaugsmi: projektu vadītāji, mārketologi, grafiskie dizaineri, testētāji, dokumentētāji, tāpēc arī šādu profesiju interesenti tiek aicināti veidot sadarbību ar uzņēmumu “Rezbit”.

 

 “Manas sirds aicinājums – sports”

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 8. un 9. klašu izglītojamajiem bija fantastiska iespēja tikties ar profesionālu sportisti – skrējēju Guntu Vaičuli (bij. Latiševa – Čudare), kura ir piedalījusies vasaras olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro, ieguvusi zelta medaļu Eiropas U-23 čempionātā 400 m disciplīnā un sudraba medaļu universiādē Taipejā 200 m disciplīnā. Marta sākumā Eiropas čempionātā telpu vieglatlētikā Gunta Vaičule laboja 43 gadus senu valsts rekordu 400 m skrējienā.

Karjeras pasākuma ietvaros Gunta skolēniem sniedza informāciju par sportista karjeras dažādiem aspektiem. Kā norādīja sportiste, šī nodarbošanās sevī ietver daudz dažādu pozitīvu lietu, bet, protams, nākas sastapties arī ar grūtībām. G. Vaičule atklāja, ka profesionāli ar sportu sākusi nodarboties vien vidusskolā, kas klātesošajos skolēnos gaisināja mītu par to, ka karjera profesionālajā sportā vairāk nav realizējams pasākums, jo viss jau ir nokavēts. Sportiste atklāja, no kā viņai ikdienā ir jāatsakās, kādi ir ierobežojumi, kāda kopumā ir sportista ikdiena, lai pēcāk tiktu sasniegti jauni rekordi un gūti panākumi sacensībās. Visam, protams, ir savas pozitīvās puses – prieks par jauniem sasniegumiem ir neizmērojams, tāpat sportiste ir apceļojusi vai puspasauli un redzējusi daudzas elpu aizraujošas vietas un lietas.

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas karjeras konsultante Tatjana Pāža

 

Rēzeknes pilsētas skolās notika izglītojošā nodarbība

“Konditoru profesijas noslēpumi”

Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo iestāžu: Rēzeknes 3.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra un Rēzeknes sākumskolas 3. – 6.klašu skolēniem (kopumā nodarbībās piedalījās 356 pilsētas izglītojamie), tika piedāvāta praktiska un izglītojoša nodarbība “Konditoru profesijas noslēpumi”, kuru īstenoja Rēzeknē pazīstams uzņēmums SIA “LaPizza”. Uzņēmuma pārstāvji  iepazīstināja skolēnus ar konditora profesiju, par profesijas pozitīviem un negatīviem aspektiem, konditora darba ikdienu. Dalījās ar savu pieredzi un stāstīja kādu izglītību un kur var iegūt, lai varētu strādāt šajā profesijā.
Izglītojamiem tika dota iespēja darboties patstāvīgi – strādāt ar smilšu mīklu, veidojot smilšu groziņus, kurus pildīja ar krēmu, un tad dekorēja ar augļiem un citiem apdares un rotāšanas pusfabrikātiem, kas paredzēti kūkām un tortēm.
Nodarbību noslēdzot izglītojamie novērtēja un degustēja sava darba galarezultātu –  krāšņo, pildīto smilšu groziņu, kas bija ne tikai garšīgs, bet arī vizuāli baudāms.
Rēzeknes pilsētas skolas izsaka pateicību uzņēmumam SIA “LaPizza”, uzņēmuma konditoriem par piedāvāto aktivitāti un Ilonai Filipenokai par izsmeļošu un interesanto stāstījumu.

Sagatavoja:

Rēzeknes sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Karolīna Vogina

 

Skolēnu tikšanās ar aktieri Juri Žagaru

Rēzeknes 6.vidusskolā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā 10.aprīlī viesojās populārs latviešu aktieris, uzņēmējs un politiķis Juris Žagars, kurš Dailes teātrī strādā kopš 1993. gada. Karjeras laikā tēlojis daudzās nozīmīgās teātra izrādēs, kā arī kinofilmās un televīzijas seriālos. Divas reizes ir saņēmis Nacionālo kinobalvu “Lielais Kristaps”. 2012. gadā tika izraudzīts par Vidzemes Mūzikas un kultūras centra vadītāju. Nodarbības “Skatuves  pieredze dzīvē un karjerā” gaitā Juris Žagars tikās ar vecāko klašu skolēniem un stāstīja par aktiera profesiju, tās saturu, specifiku un ikdienu, profesijai nepieciešamajām iemaņām un prasmēm, un kā šīs prasmes var pielietot dzīvē un karjerā. Aktieris stāstīja  par sava biznesa vadīšanu, līderību, menedžmentu, uzņēmēja ikdienu un izaicinājumiem, par to kā  aktiera prasmes un iemaņas var izmantot  biznesā. Tāpat aktieris pieskārās šādiem jautājumiem:

 • kas palīdz uzstāties lielas cilvēku auditorijas priekšā;
 • kas palīdz vai kā cīnaties ar bailēm vai uztraukumu pirms uzstāšanās;
 • kādas prasmes vai iemaņas nepieciešamas, lai veiksmīgi sevi prezentētu vai pasniegtu;
 • kā aktiermāksla palīdz dzīvē un uzņēmējdarbībā;
 • kādā veidā aktiermāksla palīdz, veicina, ietekmē uzņēmējdarbību (piem., komunikācijas, sadarbības prasmes, prasme uzstāties, sevi prezentēt, prasme valdīt pār savām emocijām u.c.);
 • kādā veidā aktiermāksla var noderēt mūsdienu pasaulē.

Liels paldies Jurim Žagaram par interesantu un aizraujošu nodarbību!

Rēzeknes 6.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants J.Stirāne un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants K.Rimša

 

Karjeras pasākums “Tehniskās jaunrades diena”

2019.gada no 22. – 25.janvārim  Rēzeknes 3.vidusskolā, Rēzeknes 6.vidusskolā, Rēzeknes sākumskolā un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojās SIA “Aspired” – viens no vadošajiem tehniski radošo darbnīcu organizētājiem Latvijā ar pasākums “Tehniskās jaunrades diena”. Skolēni piedalījās tādās nodarbībās kā “Ozobot programmētājs” un “Fiziķis/izgudrotājs – Edisons” u.c., kuru mērķis bija veicināt izpratni par profesijām, kas saistītas ar ķīmiju, fiziku, IT tehnoloģijām un inženierzinātni. Sniegt atbilstošu informāciju par karjeras izaugsmes iespējām šajās profesijas, galvenajiem darba pienākumiem un darba vidi, kā arī sniegt informāciju par izglītības iespējām, lai apgūt konkrēto profesiju un veiksmīgi plānot karjeru.

Nodarbības sākumā skolēni klausījās informāciju par eksakto zinātņu profesijām: fiziķis, ķīmiķis, programmētājs, inžinieris un nepieciešamajām prasmēm un iemaņām. Nodarbības turpinājumā skolēni tika iesaistīti radošajās darbnīcās, kurās veica praktiskus ķīmijas un fizikas eksperimentus, inženierzinātniskus pētījumus vai ar programmēšanu saistītus erudīcijas uzdevumus.

Darbnīcu gaitā skolēnos varēja manīt neviltotu interesi, zinātkāri un vēlmi, lai eksperiments izdotos.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas

pedagogs – karjeras konsultants Kristīne Rimša