Ceļā uz Dziesmu svētkiem!

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie un nozīmīgākie skolu jaunatnes tautas mākslas kolektīvu svētki Latvijā, kuri norisinās jau kopš 1960.gada.  Skolēniem tie ir kā balva par neatlaidīgu darbu piecu gadu garumā.  Nākošie – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki notiks 2020.gadā. Tāpēc jau šogad sākās pirmās svētku kolektīvu   atlases skates un konkursi.
Arī Rēzeknes pilsētas skolu muzikālie kolektīvi  sekmīgi piedalījās dažādās atlases skatēs un konkursos, kurus vērtēja tādi izcili Latvijas kordiriģenti un mūziķi kā Edgars Vītols, Jānis Grigalis, Arvīds Platpers, Egils Šķetris, Zane Stafecka, Mārīte Puriņa u.c.
Šī gada februārī Rēzeknes 5.vidusskolā un 6.vidusskolā notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss  „No baroka līdz rokam”, kurā piedalījās labākie instrumentālie ansambļi un popgrupas no visas Latgales , kopskaitā – 41 .  Instrumentālo ansambļu grupā  veiksmīgi startēja Rēzeknes 5. vidusskolas akordeonistu ansamblis “Accordeon mix” un ieguva I pakāpI-43.41 p, (vad. V.Poikāne), Rēzeknes 6.vidusskolas akordeonistu ansamblis – I pakāpi- 42.75p. (vad. T.Kricka) ,Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas tautas mūzikas ansamblis “Jandāliņš”- I pakāpi-42.17 p.(vad. S.Slavika).  Starp popgrupām Rēzeknes 5. vidusskolas abas popgrupas – “Šurumburums ”un “Pepijas” ieguva I pakāpi (vad.I.Mazure).
Vokāli instrumentālo ansambļu grupā Rēzeknes 6. vidusskolas  abi  vokāli instrumentālie  ansambļi “STATION 5th” un  “Fridays Evening” ieguva II pakāpi ( vad. J.Pavlovskis).
1.martā APRC “Zeimuļs” notika vokālās mūzikas konkursa “Balsis-2019” II kārta , kurā piedalījās 28 labākie ansambļi no visas Latgales. Rēzeknes sākumskolas meiteņu vokālais  ansamblis “Noskaņa”  jaunākajā grupā ieguva Augstāko pakāpi ar 46.71 p. (vad. S. Bilinska ) un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas meiteņu vokālais ansamblis  vidējā grupā ieguva Augstāko pakāpi ar 45.19 p. (vad. S. Bilinska )
3.aprīlī Daugavpilī notika Latvijas izglītības iestāžu II kārtas koru konkurss , kur sacentās  24 labākie  Latgales novada   5.-9.klašu kori. Mūsu pilsētu šajā skatē pārstāvēja Rēzeknes 5.vidusskolas 5.-9.kl.meiteņu koris “Zīlītes” un ieguva I pakāpi ar 42.14 p.
24. aprīlī Daugavpilī notika Latvijas izglītības iestāžu II kārtas koru konkurss, kur sacentās 12 labākie  Latgales novada Jauktie kori. No mūsu pilsētas konkursā  veiksmīgi piedalījās 4  jauktie kori:
Rēzeknes 6.vidusskolas jauktais koris “Crescendo”  – I pakāpe  ar 42.80 p.(vad. T.Davidovska), Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas jauktais koris  “ Impresija “- I pakāpe ar 42.62 p.(vad. S.Bilinska un A. Cīrule-Leiduma), Rēzeknes 5.vidusskolas jauktais koris- I pakāpe ar 42 p. ( vad.I.Skrule), Rēzeknes tehnikuma jauktais koris – I pakāpe ar 40.15 p.(vad. S.Pavlovska)
Dziesmu un deju svētki ir mūsu tautas kultūras vērtību simbols. Tie stiprina tautas pašapziņu un iedvesmo nākamās paaudzes veidot labāku Latviju ! Paldies visiem skolotājiem, kuri ar savu lielo darbu un sirds degsmi aizrauj skolēnus , iedvesmo viņus dziedāt ,  dejot, spēlēt, muzicēt! Dziesmu un deju svētku skolotāji ir  tie, kas mūsu bērniem nodod milzīgu kultūras bagātību- unikālu un autentisku pamatu mūsu nākotnes izaugsmei!

Rēzeknes pilsētas Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas koordinatore S.Bilinska