Radošo un vizuālās mākslas darbu konkurss “Veltījums Rēzeknei”

29.aprīlī Rēzeknes pilsētas centrālajā bibliotēkā notika Rēzeknes pilsētas radošo un vizuālās mākslas darbu konkursa “Veltījums Rēzeknei”  pasākums un vizuālās mākslas darbu izstādes atklāšana.
Pirmoreiz tika organizēts Rēzeknes pilsētas 5.-12.klašu skolēnu radošo un vizuālās mākslas darbu konkurss ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, padziļināt izpratni par dzimtās pilsētas Rēzeknes  skaistākajām vietām,  kultūru, tradīcijām, apliecināt piederību savai pilsētai, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti, sekmēt Rēzeknes vispārējās izglītības iestāžu literatūras un vizuālās  mākslas pedagogu sadarbību un pieredzes apmaiņu un sniegt iespēju skolēniem eksponēt savus radošos darbus izstādē un gala rezultātā – kalendārā.     Konkurss „Veltījums Rēzeknei” tika organizēts ar pilsētas literatūras un vizuālās mākslas skolotāju,  pilsētas domes  atbalstu, tajā tika iesniegti 22 radošie darbi un 61 vizuālās mākslas darbs. Lielākais iesniegto darbu skaits ir 5.-7.klašu grupā, tie ir 42 darbi. Konkursā tika iesniegti Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 2.,3.,4.,5.,6.vidusskolas, sākumskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, Katoļu vidusskolas, internātpamatskolas – attīstības centra, tehnikuma skolēnu darbi.
Rēzekne – pilsēta Latgales sirdī.  Pirmo reizi rakstos mūsu pilsēta minēta 1285. gadā ar nosaukumu „Rositten”, šogad tā svin savu 734 (septiņi simti trīsdesmit ceturto) gadadienu. Rēzekne priecē ar savu zaļo rotu, rēzekniešu pulcēšanās vietu – festivāla parku, pilsētā ļoti vajadzīgām un funkcionālām vietām, kā pilsētas centrālo un bērnu bibliotēku, Kultūrvēstures muzeju. Rēzekne ir latgaliskās kultūrvides, māksliniecisko kolektīvu, tautas daiļamata audēju un podnieku, mākslas un mūzikas talantu citadele, vieta, kur ir iespēja gūt zināšanas gan skolās, gan tehnikumā, gan Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Rēzekne – vienmēr mūsu, pilsēta ar savu pagātni un skaistu nākotni.
Lai katrs rēzeknietis justos  laimīgs, ir jāiegulda daudz darba gan pašvaldībai, gan katram tās uzņēmumam un iestādei, un pats galvenais – cilvēkiem, rēzekniešiem. Mēs tiecamies uz izaugsmi un labklājību, esam atbildīgi un rūpējamies par vidi, kurā dzīvojam, esam dzīvespriecīgi, jo lepojamies viens par otra, citu un kopīgajiem sasniegumiem, mēs priecājamies par tiem un svinam tos. Mūsu kopīgi veidotā pilsētas izaugsme kopā ar rūpēm par vidi, izglītību, kultūru un tradīcijām ļauj veidot to par vietu, kur patīkami dzīvot, strādāt, mācīties, atpūsties un svinēt.
Konkursa laureāte un 1.vietas ieguvēja Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolniece Mārīte Zīra raksta: „Rožu krūmi, cilvēku smaidi, atvērtās sirdis un baznīcu torņu spicie gali – tā ir Rēzekne. Prieks, iedvesma un māju sajūta, piederība dzimtajai vietai – to manī iedveš Rēzekne. Un neskaitāmi daudz – simtiem, tūkstošiem – atmiņu un jaunu domu,  ieceru un plānu nākotnē manī rosina Rēzekne.
Rēzekne. Kādam šī pilsēta ir pavisam nezināma un neizbaudīta. Citam tas ir viens no daudzajiem punktiņiem kartē, viens starp, viens no …Kādam vēl varbūt tā ir kā garāmslīdoša ainava ceļojuma laikā.
Toties man tā ir  sevišķa, īpaša  pasaules daļiņa, kāds noslēpumains manas dvēseles nostūris. Nostūris, kurā atrodami mani visnozīmīgākie un visdārgākie mirkļi, cilvēki, sajūtas, jūtas un noslēpumi.
Lielākā Rēzeknes vērtība ir ļaudis, tie ir cilvēki ar lielu enerģijas lādiņu, latgalisko apziņu un lielu cieņu pret saviem senčiem, godinot viņu ieguldījumu. Pateicībā par viņu apņēmību, es gribu teikt “Paldies”! Paldies visiem, visiem, kas nebaidās kaut ko darīt, bet turpina attīstīt, nest sirdī un dvēselē savu dzimto pilsētu –  mūsu Rēzekni.”
Paldies visiem radošo un vizuālās mākslas darbu autoriem par ieguldīto laiku, izdomu un līdzdalību, paldies  skolotājiem par iedvesmu, atbalstu un sadarbību, pateicamies konkursa darbu žūrijai (laikraksta “Rēzeknes Vēstis” žurnālistei Aijai Mikelei, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājai Lolitai Kivleniecei – Kuzņecovai, RMDV pasniedzējām Ivetai Ošānei un Kristīnei Bindukai) par paveikto darbu, klātbūtni un līdzdarbību! Lai mums visiem kopā izdodas padarīt mūsu pilsētu skaistāku, pievilcīgāku, pilsētu ar nākotni! Pilsētu ar rozi matos!

Rēzeknes pilsētas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas konsultantes Svetlana Bilinska un Anita Deksne