Konference “Skola, kas mācās”

2018. gada 24. augustā Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, notika reģionālā konference pedagogiem “Skola, kas mācās”. Konferences dalībnieki pilnveidoja profesionālo kompetenci izglītības procesa organizācijas, pedagoģijas un skolvadības jautājumos par mācību satura plānošanu, efektīvu mācīšanos un mācīšanu kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanas kontekstā.
Konferences dalībniekus uzrunāja  Edmunds Vanags, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas pasniedzējs, projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” eksperts, ar tēmu “Pašvadīta mācīšanās”, Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore, ar tēmu “Lai strādātu jēgpilni, jāplāno jēgpilni”.
Pedagogi  apmeklēja dažādas darbnīcas, kā “Klasvadības kompetences attīstīšana” (vadītājas Agnese Sarkane, Iveta Kojāne, Rīgas Valda Zālīša sākumskolas skolotājas), “Pārmaiņu nepieciešamība paaudžu kontekstā”(vadītāja Ingūna Helviga, Rīgas Imantas vidusskolas direktore), “Pašvadības prasmes mācību stundā. Ilgtermiņa un īstermiņa plānošana” (vadītāja Agita Zariņa, Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas direktore), “Skolēna mācīšanās iedziļinoties, skolotāja prasmes dziļas mācīšanās vadīšanai” (vadītāja Ilze Gaile, Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, eksperte), “Caurviju savstarpējā saistība” (vada Dina Jaunzeme, Mūžizglītības un kultūras institūta „VITAE” un pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektore, Liepājas PII „Saulīte” vadītāja), “Jaunrades attīstība mācību stundā” (vadītājs Agnis Timermanis, pieaugušo izglītības iestādes „Radošuma pils” lektors, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas vēstures, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotājs).

Konferenci organizēja Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija.

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības metodiķe Anita Deksne