KOPĀ ESAM RADĪJUŠI LABO UN SKAISTO

Skaistais dara mūs labākus.
Lasot, aktīvi darbojoties, muzicējot, dziedot un dejojot ar sirdi,
ikdienišķais pārvēršas brīnumā.

Pasaule ir brīnišķīga savā krāsainībā un daudzveidībā. Astoņas dienas Rīgā – jaunas, neaizmirstamas emocijas, brīnišķīgi iespaidi, prieks, gandarījums un kopības sajūta.

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir izskanējuši, aicinot kopā 37 890 bērnus un jauniešus. Īpašs paldies visiem Rēzeknes pilsētas 662 Svētku dalībniekiem par izturību, prieku, emocijām, smaidiem, muzicēšanu, raito dejas soli un skanīgām balsīm!
Jauniešu degsme, azarts un prieks nebūtu iespējams bez viņu vecāku, pedagogu, kolektīvu vadītāju, izglītības/kultūras iestāžu vadītāju nesavtīgās atdeves, darba, iedvesmas, mudinājuma un pašvaldības līdzdalības.
Īpaša pateicība Rēzeknes pilsētas 34 kolektīviem, kurus vada 25 kolektīvu vadītāji – koru vadītāji Svetlana Bilinska, Aija Cīrule – Leiduma, Ināra Skrule, Iveta Kepule, Anita Lipkova, Tajana Davidovska, Jeļena Pukste, Solvita Pavlovska; tautas deju kolektīvu vadītāji – Kristīne Kokoreviča, Inese Indriksone, Vineta Āboliņa, Sandra Juste, Gunta Sidorova, Rasma Akermane, Diāna Gurgāne; pūtēju orķestru vadītāji – Jānis Pavlovskis, Deniss Smirnovs; folkloras kopu vadītāji – Sandra Stare, Leila Rasima, Einārs Lipskis; mazo mūzikas kolektīvu vadītāji – Svetlana Bilinska, Inga Mazure, Guntis Rasims, Jānis Pavlovskis, Dzidra Babra, Maija Gailuma; mūsdienu deju kolektīva vadītāja – Santa Kairova.
Mums, Rēzeknes pilsētas svētku rīcības darba grupai, šie svētki ir liela atbildība par to, lai ikviens sajustos labi un droši, lai caur mūsu visu kopējo darbu, ieguldījumu un attieksmi tikai nostiprinātos atziņa – šie svētki ir mūsu bagātība, daudzveidība un iespēja. Pateicība visiem talantīgajiem, darbīgajiem, aktīvajiem SVĒTKU DALĪBNEIKIEM un PEDAGOGIEM par to neizmērojamo darbu un entuziasmu, kas ir lolots, dāvāts, sniegts, ņemts un ieguldīts!
Esam lepni ar iegūtajiem augstajiem sasniegumiem Svētku skatēs un konkursos. Īpaši lepojamies ar:

  • Rēzeknes 1.vidusskolas Apvienoto 5. – 12.klašu koris, kurš koru konkursa finālā ieguva Zelta diplomu, kolektīva vad., Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Svetlana Bilinska.
  • Rēzeknes 1.vidusskolas meiteņu vokālo ansambli „Noskaņa”, vad. Svetlana Bilinska, vokālajā mūzikas konkursā „Balsis 2015” iegūta augstākā pakāpe, savā vecuma grupā 2.labākais rezultāts valstī.
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 5.– 6.klašu tautas deju kolektīvu, viņu augstajiem panākumiem, iegūstot skates laureāta statusu, tautas deju kolektīvu laureātu koncerta dalībnieki, kolektīva vad. Inese Indriksone un Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu virsvadītāja Kristīne Kokoreviča.
  • Rēzeknes Katoļu vidusskolas 1.– 4.klašu tautas deju kolektīvu, viņu augstajiem panākumiem, iegūstot skates laureāta statusu, kolektīva vad. Vineta Āboliņa.
  • Rēzeknes pašvaldības aģentūras un Rēzeknes Autrumlatvijas radošo pakalpojuma centra „Zeimuļs” folkloras kopu „Vīteri” – 2.labākā rezultāta ieguvēji valstī, vad. Sandra Stare, Einārs Lipskis, Leila Rasima.
  • Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas tautas mūzikas ansambļa „Jandāliņš” augstajiem sasniegumiem – 2.labākā rezultāta ieguvēji valstī, kolektīva vad. Silvija Slavika.
  • Rēzeknes 5.vidusskolas popgrupas „Pepijas” un „Šurumburums” augstajiem panākumiem – savā vecuma grupā 2.labākais rezultāts valstī, vad. Inga Mazure.

Pateicamies visām transporta pārvadājumu firmām SIA „Rēzeknes autobusu parks”, „LATBAS DET” „Pasažieris”, „Partneris”, „Ludzas auto transporta uzņēmums” , „RIPO”, „EGOTOUR” un Rēzeknes pilsētas domei, domes pārvaldei „Sociālais dienests”, Rēzeknes logopēdiskajai internātpamatskolai, paldies visiem autobusu vadītājiem, īpaši E. Gruntmanim, G.Runčam, D.Ivanovam, mediķiem Allai Gerasimovičai, Ritai Lukšai, 32. Zemessargu bataljona zemessargiem J.Andželim, I.Bilinskim, G.Rupainim, V.Zepam.

Lai aizrautība un dzirkstošās acis ir apliecinājums, ka dziesmu un deju svētku tradīcijai ir un būs turpinājums. Paldies visiem par līdzdalību un aktīvo piedalīšanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos (05. – 12.07.2015.) Rīgā.

Par mūsu pilsētu Rēzekni no Svētku dalībnieku arhīviem:
Reiz radītājs radīja Rositten – rozi
Renesansē – Režica, rezultātā – Rēzekne
Republikas reitingā reibinošs reģions:
Rokdarbnieces raksta raibus rakstus
Rotkaļi rada rotas
Rēzeknieši rūpīgi ražo rupjmaizi,
Robežsargi rikšo ritmā
Riteņbraucēji regulāri rada rekordus
Runīgs rēzeknietis rezervē restorānā Rozālija rindu
Rakstnieks Rubulis raksta rakstu
Ražīgs rudens – resni rāceņi, redīsi
Ruds runcis rātni raugās, raibaļas ražo rūgušpienu
Rindās rotājas rudzupuķes
Riet rietumos reibinošā ripa rītdienu radot
Rīta rasā rotājas – Rēzekne – raibais rubīns
Raugi, rīdziniek,
Rēzeknes rakari ripo!
Rakstu rakstus
Rotaļājoties ripina.
Raujas riktīgi –
Risina Rāznas, Rušona rēbusus
Rosina Rikavas, Rekavas, Rīgas, Rojas, Raunas, Rankas, Ropažu radiņus
Ritēt rimtā ritmu roku rīboņā,
Ripo Ruta, Rita, Raitis, Raivis, Rasa un Rigonda,
Rēzeknes rietumos riteņi ripo.
Rēzeknieši rudenīgi,
Reizēm rietos raugās,
Reizēm Rāznā remdējas,
Reizēm rītus raibina,
Rasas rotās Rēzekne rit,
Rožu rītus raksta,
Radoši radīta, rakstaini rotāta-
Rositten, Režica, Rēzekne!
Rotaļu ritenis, roku raksts, reāla romance.
Radošie rēzeknieši raženi rada, riekšavām rāda, rosīgi raida, reāli rullē….

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Rēzeknes pilsētas Svētku koordinatore Ilona Stramkale