Eiropa iegūst talantu jeb – kā gūt panākumus darba pasaulē

Rēzeknes 1.vidusskolas skolotājas un skolēni  ir iesaistījušies ES finansētajā COMENIUS projektā “Eiropa iegūst talantu jeb – kā gūt panākumus darba pasaulē”, kura mērķis ir atbalstīt bērnu pašiniciatīvu un pilnveidot uzņēmējdarbības prasmes, padziļināt bērnu zināšanas par savas valsts darba tradīcijām, paaugstināt motivāciju mācīties. Galvenie uzdevumi balstās uz to, lai bērniem būtu iespēja, sazinoties ar vienaudžiem no citām valstīm, radīt Eiropas identitātes izjūtu, iegūt izpratni par katras dalībvalsts iedzīvotāju tradīcijām un ikdienas dzīvi.

Avīze par projekta aktivitātēm 1

Avīze par projekta aktivitātēm 2