Latviešu valodas un literatūras skolotāju pedagoģiskās pieredzes apmaiņas seminārs

13.februāra pēcpusdienā 11 latviešu valodas un literatūras skolotāji (Rēzeknes 1., Rēzeknes 5., Rēzeknes Katoļu vsk., RVĢ, RVPĢ, RMVD) pulcējās Rēzeknes Katoļu vidusskolā uz pieredzes apmaiņas semināru. Mūs viesmīlīgi sagaidīja un direktore M.Mickāne un latviešu valodas un literatūras skolotājas L.Klepere un I.Višķere. Saksafonistu ansamblis sveica ar muzikālu priekšnesumu, direktore M.Mickāne iepazīstināja par Rēzeknes Katoļu vidusskolu.

Semināra 1.daļā pieredzē dalījās skolotāji, kas šogad gatavo CE latviešu valodā 12.klašu izglītojamos, īpaši vēršot uzmanību teksta analīzei valodiskā aspektā. Bagātīgu materiālu vākumu piedāvāja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāja B.Vaivode un Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolotāja V.Borisa.

Iepazināmies ar metodiskajiem līdzekļiem, ko var izmantot gan skolās ar latviešu mācību valodu, gan mazākumtautību skolās.

2.daļā Rēzeknes 5.vidusskolas skolotāja A.Štikāne, A.Šmite un R.Geidāne iepazīstināja ar pašu veidotiem testiem dažāda vecuma skolēniem. Izmēģinājām balsošanas ierīces, atbildot uz testa jautājumiem, gluži kā mācību stundā klasē. Semināra dalībniekiem mācībstundu vadīja skolotāja A.Štikāne.

Pieredzi seminārā guva arī Rēzeknes 4.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja J.Verpakovska, jo mērķis ir viens – vidusskolnieku laba sagatavotība latviešu valodas CE.

Paldies Rēzeknes Katoļu vidusskolai par draudzīgo gaisotni, kafijas galdu un ieinteresētību šī semināra norisē!

Latviešu valodas un literatūras MA vadītāja I.Prikule