LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiādes 2014./2015.mācību gadā

LR IZM VISC organizēto mācību priekšmetu olimpiāžu pilsētas posma norises laiks, vieta, dalībnieku skaits no katras izglītības iestādes, rezultāti un valsts posma norises datums 2014./2015.mācību gadā

Mācību priekšmets Klase Dalībnieku skaits, kas var pārstāvēt vienu izglītības iestādi Datums Olimpiādes sākums Vieta Rezultāti Valsts posma norises datums
OKTOBRIS
Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) olimpiāde 7.-8. 6 24.10.2014. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola Rīkojums par rezultātiem 21.11.2014. – I kārta

16.01.2015. – II kārta

NOVEMBRIS
Vācu valodas olimpiāde 10.-12. Visi, kas vēlas 26.11.2014. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija 31.01.2015. – I kārta

27.02.2015. – II kārta

Bioloģijas olimpiāde 9.-12. 6 28.11.2014. 10:00 Rēzeknes 1.vidusskola 21. – 23.01.2015.
DECEMBRIS
Vides projektu olimpiāde 8.–9. Skolēniem projektu darbi ir jāiesniedz Izglītības pārvaldē līdz 19.12.2014. 04.03.2015.
JANVĀRIS
Vēstures olimpiāde 9. 3 15.01.2015. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola 01.04.2015.
Vēstures olimpiāde 12. 3 15.01.2015. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola 24.02.2015.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.–12. 6 19.01.2015. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija 06.03.2015.
Informātikas olimpiāde 8.–12. Visi, kas vēlas 20.01.2015. 10:00 Rēzeknes 6.vidusskola 26. – 27.02.2015.
Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9. 8 26.01.2015. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija 31.03.2015.
Filozofijas olimpiāde 11.–12. Visi, kas vēlas 28.01.2015. 10:00 Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde 03.03.2015.
Fizikas olimpiāde 9.–12. 8 29.01.2015. 10:00 Rēzeknes 1.vidusskola 09. – 10.04.2015.
FEBRUĀRIS
Ekonomikas olimpiāde 10.–12. 3 03.02.2015. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola 05.03.2015.
Matemātikas olimpiāde 9.–12. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 06.02.2015. 9:00 Rēzeknes 1.vidusskola 12. – 13.03.2015.
Ķīmijas olimpiāde 9.–12. 6 11.02.2015. 10:00 Rēzeknes 2.vidusskola 25. – 27.03.2015.
Mūzikas olimpiāde 6.–12. Visi, kas vēlas 19.02.2015. 10:00 Rēzeknes 1.vidusskola 27.03.2015.
Matemātikas olimpiāde 5.–8. 12 (3 skolēni no katras klašu paralēles) 20.02.2015. 9:00 Rēzeknes 1.vidusskola
Vācu valodas olimpiāde 8. Visi, kas vēlas 24.02.2015. 10:00 Rēzeknes Valsts ģimnāzija
Ģeogrāfijas olimpiāde 10.–12. 8 25.02.2015. 10:00 Rēzeknes 1.vidusskola 17.04.2015.

Pieteikumu olimpiādei izglītības iestāde iesniedz elektroniski uz e-pastu: met_centrs@rezekne.lv vai pa faksu 64622203  3 darba dienas pirms pilsētas posma olimpiādes noteiktā datuma.

Olimpiāžu organizēšanas kārtība