Mājturības un tehnoloģiju skolotāji Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

12.03.2019. Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu mācību priekšmeta „Mājturība un tehnoloģijas ” skolotājiem tika organizēts izglītojošs pieredzes apmaiņas seminārs Gulbenes novada valsts ģimnāzijā.
Semināra tēma „Robotikas un citu tehnoloģiju iekļaušana mājturības un tehnoloģiju stundās.” Semināru vadīja mājturības un tehnoloģiju, tehniskās grafikas skolotājs, robotikas pulciņa DINAMIKA treneris Dzintars Ziediņš.
Skolotājs iepazīstināja  ar robotikas pulciņa programmu veidošanu, materiāli tehnisko nodrošinājumu un skolēnu aktivitātēm. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar izglītības iestādes telpām un materiāltehnisko nodrošinājumu programmas īstenošanai. Ar interesi tika apskatīti  roboti –  audzēkņu  darbi, FLL robotu spēles galds.  Skolotājs dalījās pieredzē par Lego konstrukciju izmantošanu mājturības un tehnoloģiju stundās, kā arī tehniskās jaunrades pulciņa programmā. Skolotāji tika iepazīstināti ar Lego konstrukcijām, programmēšanas pamatiem, kurus skolēni apgūst 1.- 6. klasēs un Lego Sumo FLL 7.- 9. klasēs. 10.- 12. klašu skolēniem skolotājs piedāvā apgūt Lego Sumo, video filmēšanu, montāžu, straumēšanu. Tika demonstrēti piemēri.
Skolotāji aktīvi piedalījās diskusijā. Tika diskutēts par jaunā pamatizglītības standarta  Tehnoloģiju jomas  standartu un programmu mācību priekšmetā „Dizains un tehnoloģijas”, kā arī materiāli tehnisko nodrošinājumu programmas kvalitatīvai apguvei un citiem jautājumiem. Skolotāji veica arī praktiskos uzdevumus.
Iegūtā informācija, skolotāju ieskatā, bija vērtīga un tiks izmantota mācību procesa pilnveidei skolās, īpaši jau gatavojoties jaunā pamatizglītības satura apguvei  visās pamatskolas klasēs, kur par centrālo mērķi tiek izvirzīta dizaina procesa apguve un pieredze ar dažādām tehnoloģijām.

Informāciju sagatavoja tehnoloģiju mācību jomas konsultante J. Staudža