Latgales novada 8. – 11. klašu atklātā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde

Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā 11. marts bija īpaša diena matemātikas un dabaszinību draugiem, jo šogad pirmo reizi tika organizēta Latgales novada atklātā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde.
Olimpiāde, kas notika skolēnu pavasara brīvdienās, organizēta ar mērķi veicināt skolēnu spēju izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas, nestandarta uzdevumus dabaszinību un matemātikas jomā.
Olimpiādes struktūra nedaudz atšķīrās no ierastajām olimpiādēm. Olimpiādē startēja katras skolas pieteiktā skolēnu komanda trīs cilvēku sastāvā. Skolēni, strādājot komandā, risināja dažāda satura uzdevumus matemātikā, bioloģijā, fizikā, ķīmijā un dabaszinībās. Tika vērtēts komandas sniegums un apbalvotas labākās komandas. Tāpēc bija svarīga prasme strādāt kā komandai, sadalīt pienākumus komandā un ieklausīties vienam otrā, lai iegūtu maksimāli labāku rezultātu

“Komandas spēks ir katrs atsevišķs dalībnieks. Katra dalībnieka spēks ir komanda.”

/Jackson Jackson/

Šogad olimpiādē piedalījās 282 skolēni (94 komandas) no 40 dažādām Latvijas skolām. Ar savu vēlmi piedalīties olimpiādē un lielo atsaucību Latvijas jaunieši parādīja, ka viņiem ir interese par eksaktajiem priekšmetiem  – matemātiku, fiziku, bioloģiju, ķīmiju, dabaszinībām un vēlme padziļināt savas zināšanas šajās jomās.
Diplomus, atzinības rakstus saņēma visi olimpiādes dalībnieki, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinību. Medaļas ieguva 1. un 2.vietas ieguvēji.

1.atklātās Latgales novada 8. – 11. klašu dabaszinību un matemātikas multidisciplinārās olimpiādes rezultāti.

Paldies skolotājiem, kuri ieinteresēja, pieteica un atveda uz olimpiādi savus audzēkņus.

Paldies olimpiādes atbalstītājiem Rēzeknes Pilsētas Izglītības pārvaldei, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas vadībai un pedagogiem, olimpiādes uzdevumu sastādītājiem.
Jo tikai kopā strādājot, arī mēs varējām izdarīt daudz.

“Vienotība ir spēks… ja ir komandas darbs un sadarbība, var sasniegt lieliskas lietas.”

/Mattie Stepanek/

Jeļena Pikuma
Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas matemātikas skolotāja,
Matemātikas jomas koordinatore