Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.”

          7.februārī jau otro gadu pēc kārtas notika erudīcijas spēle Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ”Pareiza atkritumu šķirošana. Iepakojums.” Konkursa galvenais uzdevums ir pilnveidot 4.klašu skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu, iepakojumu. Konkursa organizatori –  SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar  AS ,,Latvijas Zaļais Elektrons’’ un Rēzeknes sākumskolas skolotāju metodisko apvienību. Konkursa dalībnieki – Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu  4. klašu skolēnu komandas. Izglītojošā pasākuma laikā sacentās 6 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā  darbojās dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm.
1.vietu ieguva komanda ,,Saudzē Latviju!’’, 2.vietu komanda ,,Gudrie šķirotāji!’’, 3.vietu komandas ,,Šķirotāji!’’ un ,,Zaļā Latvija!’’.

Visi konkursa dalībnieki ieguva piemiņas balvas no AS ,,Latvijas Zaļais Elektrons’’ un SIA ALAAS. Bet galvenais, ka skolēni pārbaudīja savas zināšanas, ieguva jaunas un tagad mācīs šķirot atkritumus arī visus līdzcilvēkus!

SIA „ALAAS” un Rēzeknes sākumskolas skolotāju MA vadītāja I.Zeiļa