Drošāka interneta diena

7.februārī atzīmēsim Drošāka interneta dienu. Aicinām skolas, bibliotēkas, jauniešu centrus, vecākus un citus interesentus iesaistīties mūsu organizētajās aktivitātēs un izmantot mūsu sagatavotos izglītojošos materiālus, pārrunājot ar bērniem un jauniešiem jautājumus, kas saistīti ar drošāku interneta lietošanu:

  • 7.februārī no plkst. 12.00- 16.00 skatieties jauniešu foruma “Es digitālo mediju vidē” TIEŠRAIDI mājas lapā Drossinternets.lv
  • Izmantojiet STUNDU PLĀNUS sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. Tie pieejami ŠEIT
  • Aiciniet skolēnus piedalīties KONKURSĀ “Atrodi internetā!”, iesūtīt atbildes un laimēt balvas. Konkursa uzdevumi veidoti tā, lai tos integrētu mācību stundas ietvaros. Noteikumi un papildu informācija ŠEIT