Notikusi 5. Latgales novada atklātā olimpiāde ,,Latgale – manas mājas” 5.-6. klašu skolēniem

24.janvārī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā notika 5.Latgales novada atklātā olimpiāde 5.-6.klašu skolēniem. Olimpiādē tika pārstāvētas 49 izglītības iestādes: Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Andrupenes vidusskola, Barkavas pamatskola, Bērzaunes pamatskola, Ciblas vidusskola, Dagdas vidusskola, Degumnieku pamatskola, Dricānu vidusskola, Dzelzavas pamatskola, Ezernieku vidusskola, Gaigalavas pamatskola, Kaunatas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Krāslavas pamatskola, Kusas pamatskola, Indras pamatskola, Jaunsilavas pamatskola, Jersikas pamatskola, Ilūkstes 1.vidusskola, Indras pamatskola,Lazdonas pamatskola, Liezēres pamatskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Madonas pilsētas 1.vidusskola, Mētrienas pamatskola, Mērdzenes pamatskola, Mežvidu pamatskola,Murmastienes pamatskola,  Praulienas pamatskola, Preiļu 1.pamatskola, Priežmales pamatskola, Rekavas vidusskola, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Riebiņu vidusskola, Rudzātu vidusskola, Sakstagala J.Klīdzēja pamatskola,Salas pamatskola, Salnavas pamatskola, Varakļānu vidusskola, Vārkavas vidusskola,Verēmu pamatskola, Viļakas pamatskola, Viļānu vidusskola,Zilupes vidusskola, Žīguru pamatskola.
Katrā klašu grupā mācību iestādi varēja pārstāvēt 2 -3 skolēni, pieteikti tika 139 dalībnieki. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzija nodrošina iespēju dalībai olimpiādē arī skolēniem ar speciālām vajadzībām, šogad par to pārliecinājāmies – bērni ir dažādi, bet talantīgi, un iespēja apliecināt savas zināšanas un prasmes ir visiem.
Atklājot olimpiādi, dalībniekus sveica Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas direktors J.Poplavskis, 8.-9.klašu skolēnu instrumentālais ansamblis un  Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja I.Prikule.
Skolēni uzdevumus pildīja 2 daļās, kopējais darba izpildes laiks – 100 minūtes.
Sveicam 1.vietas ieguvējus 5.klašu grupā: Ciblas vidusskolas skolnieci A.Toporkovu, Rēzeknes sākumskolas skolnieci A.Trokšu, Preiļu 1.pamatskolas skolnieci K.Anspoku, Rēzeknes sākumskolas skolnieci B.Lucijanovu.
Sveicam 1.vietas ieguvējus 6.klašu grupā: Praulienas pamatskolas skolnieci A.Tropu, Rēzeknes 5.vidusskolas skolnieci K.Geidāni, Dagdas vidusskolas skolnieci K.Mihailovu un Preiļu 1.pamatskolas skolnieci L.Čerpakovsku.
Priecē Rēzeknes pilsētas skolēnu sniegumi: Rēzeknes sākumskolai 5.kl.grupā 3 godalgas un 1 atzinība, 6.kl. grupā 1 godalga un 2 atzinības, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijai 5.kl. grupā 2 godalgas, 6.kl.grupā 1 godalga, Rēzeknes 5.vidusskolai 5.kl.grupā 1 atzinība, 6.kl.grupā 2 godalgas.
Kamēr skolotāji vērtēja darbus, 5.klašu dalībnieki kopā ar Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolotājām I.Gailīti un V.Mortukāni apmeklēja ARPC ,,Zeimuļs” , kur bērniem bija gan ekskursija, gan piedāvātas piecas radošās darbnīcas. Melina, brīvprātīgā no Francijas, kopā ar bērniem veidoja pūcītes no kartona rullīšiem, I.Pundures vadītajā darbnīcā tapa fimo pūcītes, E.Kovaļonoka mācīja veidot filca grāmatzīmes, J.Dudukalova – darboties ar mālu un pašu rokām veidot figūriņas, bet pie Dz.Gribustes bija konfektīšu darbnīca.
6.klašu dalībniekiem aktivitātes un izglītojošas nodarbības  laika lietderīgai pavadīšanai tika piedāvātas ģimnāzijā. Paldies deju kolektīva ,,Skali” vadītājai G.Sidorovai un 7.klašu skolēniem, skolotājai G.Lubgānei, J.Pikumai un S.Zeltiņai, čaklajām palīdzēm-12.v1 klases skolniecēm E.Meļķo un A.Kūkojai.
“Bērni tiešām pavadīja labu dienu, pēc olimpiādes aktivitātes skolā iepriecināja un uzlādēja”(Sk.I.Sāre, Kusas pamatsk.).
Paldies par saņemtajām atsauksmēm skolotājai M.Beģis – Begge, I.Baronei, L.Dzalbei, V.Miškai, I.Sārei, S.Stankevičai, S.Sprukulei, S.Šimkēvičai. Gandarījumu rada tas, ka darbs, ko darām, ir vajadzīgs. ,,Pateicos visiem iesaistītajiem pasākuma rīkotajiem, jo īpaši par labi noorganizētu olimpiādi, kā arī iespēju mūsu skolas skolēniem būt kopā ar tik daudzu skolu audzēkņiem, lai pārbaudītu savu erudīciju un zināšanas,’’raksta Praulienas pamatsk.sk.V.Miška.
Olimpiādes organizēšana bija saskaņots komandas darbs: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas vadības komanda un metodiskais centrs, latviešu valodas un literatūras skolotāju MA. Paldies par kopīgi padarīto darbu!

Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju
MA vadītāja Irēna Prikule