Mazais erudīts ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’

18.februārī SIA ,,ALAAS’’, sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes sākumskolas MA , organizēja erudītu Rēzeknes pilsētas 4.klašu skolēniem vides izglītībā ,,Pareiza atkritumu šķirošana’’.
Konkursa galvenais uzdevums bija pilnveidot sākumskolas skolēnu zināšanas par pareizu atkritumu šķirošanu.
Konkursa laikā sacentās 5 komandas, kuru uzdevums bija pareizi atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Katrā komandā darbojās 4 dalībnieki no dažādām izglītības iestādēm. Konkursa jautājumi bija par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamajiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu.
Skolēni darbojās ļoti aktīvi, atbildot uz dažāda veida jautājumiem. Pēdējais uzdevums bija radošs – katrai komandai vajadzēja izdomāt saukli, lai aktivizētu pieaugušos iedzīvotājus šķirot atkritumus. Komandu izdomātie saukļi:
• Saglabā mežus šķirojot!
• Ja šķirosim atkritumus, palīdzēsim dabai!
• Šķirosi – labi dzīvosi!
• Dzīvo zaļi, nepiesārņo dabu!
• Lūdzam saudzēt Latvijas dabu! Šķirojot atkritumus Jūs varat izglābt mežus no izciršanas!

Priecē, ka skolēni ne tikai zina, kā atkritumi ir jāšķiro, bet arī saprot, ka tas ir svarīgi un pareizi.
Kamēr žūrija skaitīja punktus, skolēni noskatījās filmu ,,Papīra ceļš’’ un saprata, kā makulatūra pārtop jaunā papīrā.
1.vietu konkursā ieguva komanda ar nosaukumu ,,Dabas draudzenes’’( komandā darbojās Paula Kozlovska, Diāna Bernāne, Veronika Kovaļova un Klaudija Dembovska).
Visi erudīta dalībnieki saņēma diplomus un SIA ,,ALAAS’’ sagatavotās piemiņas dāvanas. Paši erudīta dalībnieki izvērtējumā teica, ka prieks bija darboties komandā, pareizi atbildēt uz jautājumiem, uzzināt kaut ko jaunu un iegūt jaunus draugus.

SIA ,,ALAAS”