PII “Laimiņas ” Vārda diena

Mūsu bērnudārzā pagāja mūsu tradicionālie svētki veltīti Laimiņas vārda dienai.
Šoreiz bērnus un skatītājus izklaidēja klauni Bims un Čirkainīte. Svētki pagāja jaukā, sirsnīgā un jautrā noskaņā. Bija daudz atrakciju, rotaļu, stafešu, joku un smaidu. Protams galvenais svētku akcents bija bērnu uzstāšanās, kurām viņi gatavojās cītīgi ,kopā ar saviem skolotājiem- mūzikas, sporta un grupu skolotājām. Šajos svētkos īpašie viesi bija vecāki, pateicamies vecākiem ,kuri atnāca uz koncertu, atbalstīja mūs ar savu sirds siltumu, smaidiem, aplausiem.
Bērniem bija daudz emociju, ar kurām pēc svētkiem aktīvi dalījās:
Artjoms: Man visvairāk patika jautrie, smieklīgie klauni, kā viņi nesa ” smago” baļķi, es to baļķi varētu pacelt ar vienu roku.
Elizabete un Laine: Mums visvairāk patika dejot. Deja saucas “Kukainīšu ballīte.”
Fēlikss: Man patika ,kā es nolasīju dzejoli ( starp citu mūsu Fēlikss ar šo dzejoli veiksmīgi piedalījās daiļlasītāju konkursā).
PII “Laimiņa” vēl vienmēr visus svinēt svētkus tikpat jautri un tikpat kuplā draugu pulkā!!!!!