“Mēs mīlam savu dzimteni, mēs zinām savu pilsētu”

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” ir noslēdzies konkurss izglītojamo ģimenēm “Mēs mīlam savu dzimteni, mēs zinām savu pilsētu”.
Konkursā piedalījās vairākas ģimenes, kuras konkursa laikā bija iepazinušas savu pilsētu – vēsturiskās vietas un objektus, izpētījušas pilsētas vēsturi. Konkursa rezultātā ir tapuši oriģināli un radoši izglītojošie darbi par mūsu pilsētu – Rēzekni: Tutinu ģimenes filma (I vieta), Kjunu ģimenes grāmata (I vieta), Stikānu ģimenes grāmata (II vieta), Timofejevu ģimenes prezentācija (II vieta), Pavlovu ģimenes plakāts (III vieta).
Uzvarētāji un konkursa dalībnieki bija apbalvoti vecāku atpūtas vakarā 14.03.2018., kad vecāki varēja noskatīties un noklausīties koncertu (viens no Latvijas simtgades svinēšanas pasākumiem) “Ko pasaka  PASAKA?!” pēc A.Brigaderes  lugas “Maija un Paija” motīviem. Šo koncertu apmeklēja arī Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki semināra “Sadarbība ar audzēkņu ģimenēm, gaidot Latvijas simtgadi” ietvaros un bērni no Rēzeknes internātpamatskolas – attīstības centra.
Izglītības iestādē tika organizēta arī izstāde “Senlietas ar stāstu”.
Paldies visiem izglītības iestādes vecākiem par aktīvu dalību konkursā un izstādēs organizēšanā. Liels paldies mūzikas skolotāja Irinai Grabovskai un visiem iestādes darbiniekiem par tik apbrīnojamo un mīlestības pilnu koncertu.

Iestādes vadītāja Nataļja Maksimova