Rēzeknē notika VII atklātās mūzikas olimpiādes 3.posms

Šī gada 22.martā Rēzeknes 5.vidusskolā notika VII atklātās mūzikas olimpiādes 3.posms -  kultūrvēsturisko novadu olimpiāde 5. – 12.klašu skolēniem.  Tajā piedalījās 6 skolnieces no Rēzeknes 5.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, Ciblas vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Mežvidu pamatskolas. Olimpiāde notika trīs daļās. Dalībniecēm bija jāatbild  uz teorētiskajiem  jautājumiem, jādzied un jāritmizē pēc notīm, jāatskaņo izvēlētā tautasdziesma un sava sacerētā kompozīcija. Sveicam reģionālās olimpiādes uzvarētājas: 1.vieta Ievai Leidumai            Rēzeknes 5.vidusskola            9.klase Agnesei  Gritānei        Ludzas pilsētas ģimnāzija       9.klase 2.vieta Dionai Liepiņai           Mežvidu pamatskola               9.klase 3.vieta Karīnai Jablonskai       Rēzeknes 5.vidusskola            9.klase Atzinības raksts Antrai Toporkovai       Ciblas vidusskola                    6.klase Mārai Laganovskai      Baltinavas vidusskola             11.klase Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore