Ūdens lāse ir dārgāka par dimantu

Šī gada 22. martā, Pasaules ūdens dienas ietvaros, Rēzeknes 3.vidusskolā notika dabaszinību priekšmetu konkurss 7. – 9. klašu skolēniem „Ūdens lāse ir dārgāka par dimantu”.
Konkursu organizēja ķīmijas skolotāju metodiskā apvienība sadarbībā ar fizikas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotājiem. Komandu dalībnieki no septiņām skolām pildīja dažāda veida uzdevumus par svarīgākajiem jautājumiem: ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības, hidrosfēra (pasaules okeāni, jūras, iekšējie ūdeņi), ūdens riņķojums dabā, ūdens piesārņošana un attīrīšanas veidi, dzīvie organismi ūdenī un ūdens dzīvajās būtnēs. Skolēni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, noskaidroja fizikālo un ķīmisko eksperimentu videoierakstus, praktiski apguva hromatogrāfijas pamatus, pildīja digitālos ģeogrāfijas uzdevumus. Pēc konkursa skolēni secināja, ka konkursa uzdevumi bija dažādi: gan vienkārši, gan sarežģīti un interesanti. Bet katrs konkursa dalībnieks uzzināja kaut ko jaunu.
Konkursa noslēgumā uzņēmuma „Rēzeknes ūdens” dzeramā ūdens sagatavošanas kompleksa vadītājs Jānis Laizāns iepazīstināja konkursa dalībniekus ar dzeramo ūdens sagatavošanu un kvalitāti mūsu pilsētā. Viņa stāstījums ieinteresēja visus klātesošus.
Katra komanda ieguva diplomu par labākajiem panākumiem vienā no nominācijām: „Labākie novērotāji ķīmiķi; „Labākie novērotāji fiziķi”, „Uzmanīgākie dabas klausītāji”, „Jaunie ekologi”, „Labākie ūdens aprites zinātāji”, „Labākie Latvijas ūdens tilpju zinātāji”, „Gudrinieki” un saņēma suvenīrus no Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes.

Rēzeknes pilsētas ķīmijas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Irina Matule