No 20.09.2018. datorcentrā notiks datorkursi “Digitālie prezentāciju veidošanas rīki ”

No 20.09.2018.  datorcentrā  notiks datorkursi “Digitālie prezentāciju veidošanas rīki ” (A, 16 akadēmiskās stundas).

Nodarbību datumi: 20.09.2018., 21.09.2018., 27.09.2018. , 28.09.2018.(ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 15.00)

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu:

“Digitālie prezentāciju veidošanas rīki ” (A, 16 akadēmiskās stundas).

Pieteikumus lūdzu sūtīt no iestādes oficiālās e-adreses uz reg.datorcentrs@6vsk.lv .

Programmas mērķis: Apgūt zināšanas, prasmes un iemaņas, lai spētu izveidot, rediģēt un uzlabot dinamiskas un atraktīvas prezentācijas, izmantojot MS PowerPoint un tiešsaistes prezentāciju veidošanas programmas Google Slides un Prezi.

Programmas iegūtās un pilnveidotās kompetences:

  • pilnveidos digitālo kompetenci
  • pilnveidos prasmi izmantot jēgpilnus digitālos risinājumus mācību procesā
  • pārzinās MS PowerPoint, Google Slide un Prezi Next darba vidi un pieejamās funkcijas, piemēram, sagatavju izmantošanu, objektu transformācijas iespējas, navigācijas iespējas prezentācijas veidošanas vidē, pratīs pievienot saites, ārējos objektu (attēlus, video, PDF un PowerPoint failus), kā arī publicēt un koplietot prezentāciju
  • notiks apmaiņa ar izstrādātajiem materiāliem, kurus skolotāji kopa izvērtēs.