Par pirmklasnieku reģistrāciju VIIS

Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka izglītojamo vecāki bieži savu bērnu reģistrē kā potenciālo pirmklasnieku vairākās vispārējās izglītības iestādēs vienlaicīgi, tādējādi radot nepatiesu priekšstatu gan par patieso kopējo izglītojamo skaitu, gan traucējot izglītības iestādēm precīzi un savlaicīgi veikt pirmo klašu kā arī paralēlklašu komplektāciju. Lai labotu esošo stāvokli un sakārtotu izglītojamo pieteikšanu mācībām 1.klasē, jāievēro šāda kārtība.

  1. Vecāku iesniegumu par viņu bērna uzņemšanu izglītības iestādes 1.klasē hronoloģiskā secībā skola reģistrē šim nolūkam iekārtotā izglītības iestādes žurnālā.
  2. Pēc vecāku iesnieguma saņemšanas potenciālo pirmklasnieku izglītības iestāde obligāti reģistrē arī VIIS datu bāzē, norādot izglītojamam statusu “pretendents”.
  3. Izglītojamais tiek reģistrēts tikai vienā izglītības iestādē. Ja mainās kaut kādi apstākļi un bērna vecāki izglītības iestādi maina, tad no sākotnējās izglītības iestādes VIIS reģistrāciju noņem un potenciālo pirmklasnieku piereģistrē vecāku izvēlētā jaunā izglītības iestādē.

Par pirmklasnieku reģistrāciju VIIS