Konkurss par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai rudens skolēnu brīvlaikā Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem

Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs” izsludina konkursu par līdzfinansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Konkursa mērķis ir attīstīt nometņu darbību pilsētā, veicināt kvalitatīvu nometņu darbības programmu īstenošanu.

Projekta iesniedzēji: Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes, valsts un pašvaldības institūcijas, kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas vēlas organizēt nometnes Rēzeknes pilsētas bērniem un jauniešiem. Nometni jārealizē no 2014.gada 27.oktobra līdz 2014.gada 31.oktobrim.  Konkursa kopējais budžets: 2260 Eiro.

Konkursa nolikums pieejams Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31, 2. stāva 2.8.kab., katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, kā arī pielikumā. Projekta pieteikumus aicinām iesniegt līdz  2014.gada 17.oktobrim  vai nosūtīt pa pastu: ARPC, Krasta iela 31, Rēzeknē, LV-4601.

Papildus informācija: E.Ivanova, jaunatnes darbiniece, t.: 64622599, 26033202

Nolikums