Eksperti diskusijā meklē risinājumus karjeras izglītības problēmām Latvijā

Paneļdiskusijā piedalījās VIAA direktore Dita Traidās, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktores vietniece jaunatnes lietās Sanda Brūna, Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece un Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga, Latvijas Vecāku foruma pārstāvis Dagnis Zemturis, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta, Iļģuciema vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Guna Pudule, organizācijas „Iespējamā misija” valdes locekle Zane Oliņa, Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centra vadītāja Una Vorma, Rīgas Skolēnu domes eksprezidents; Rīgas Stradiņa universitātes students Kārlis Upsavs, laikraksta „Izglītība un Kultūra” redaktore Daiga Kļanska.

Diskusijas dalībniekiem veidojās kopīga izpratne par to, ka jauniešiem nav viegli šajā dinamiskajā laikmetā izvēlēties savas karjeras virzienu pēc apgūtās pamatskolas vai pat vidusskolas beigšanas. Tāpēc ir būtiski jau savlaicīgi valsts līmenī, sadarbojoties visām iesaistītajām institūcijām, veidot tādu karjeras atbalsta pakalpojumu sistēmu, kas ļautu jauniešiem labāk iepazīt sevi, savas spējas un saskatīt iespējas. Runātāji uzsvēra, ka karjeras atbalsta pakalpojumiem nav jābūt atrautiem no jauniešu ikdienas darba – mācībām skolā. Mācību procesā ir jāizmanto metodes, kas ļauj apgūt ne tikai jaunas zināšanas, bet ļauj saskatīt apgūstamo mācību priekšmetu reālo saikni ar dzīvi, jāpaplašina ārpusskolas pasākumu pieejamība, kuros var mēģināt pielietot skolā gūtās zināšanas, attīstīt citas dzīvei noderīgas prasmes, izkopt intereses un dotības.

Paneļdiskusijas pilns video ieraksts pieejams internetvietnē: http://goo.gl/jz5KQM.

Paneļdiskusija „Pašizpētes nozīme karjeras izglītībā” bija ieskaņas pasākums Karjeras nedēļai, kuru no 13. līdz 17. oktobrim organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra, izmantojot arī Eiropas Komisijas Euroguidance programmas atbalstu, sadarbībā ar 15 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un to izglītības pārvaldēm.

Karjeras nedēļas pasākumu programma pieejama vietnēs: www.viaa.gov.lv/karjerasnedela un www.draugiem.lv/viaa, kā arī www.facebook.com/KarjerasNedela.

Pielikumā lūdzu skatīt publicitātes attēlus.

Informāciju sagatavoja:

Justs Dimants, Karjeras nedēļas 2014 komunikācijas konsultants

Mob. tālr.: (+371) 28360777; e-pasts: justs.dimants@hauska.com

Papildu informācija:

Ieva Lorence, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības attīstības aģentūras

Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste

Mob. tālr.: (+371) 22057978; e-pasts: ieva.lorence@viaa.gov.lv

Notikusi_diskusija_pasizpetes_nozime_karjeras_izglitiba_08_10_2014