,,Pastāvēs, kas pārvērtīsies”

Latviešu valodas un literatūras MA skolotāji Lāčplēša dienā ciemojās Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā un Rīgas Franču licejā. Mūs sagaidīja un saistoši, zinoši par latviešu dižajiem dzejniekiem stāstīja muzeja vadītāja, pētniece Gaida Jablovska. Noskatījāmies īsfilmu ,,Aspazija un Rainis. Laikarits”, kurā atklāts abu dzejnieku dzīvesgājums un viņu ieguldījums latviešu kultūrā, ko apliecina gan vēstures fakti, gan fotogrāfijas un vēstules kā laikmeta liecinieces.

Te visvairāk saglabājušās Raiņa un Aspazijas lietas, kuras piederēja dzejniekiem dzīves laikā, te skatāma unikāla personīgā bibliotēka, kuru dzejnieki vēlējušies darīt pieejamu sabiedrībai tieši šeit, grāmatu lappusēs lasāmas Raiņa un Aspazijas piezīmes, te paveras pētniecības iespējas. Sētas mājā sadzīvo vakardiena ar šodienu, te iekārtota izstāžu un pasākumu zāle.

Rīgas Franču licejā pieredzes apmaiņas semināru vadīja latviešu valodas un literatūras skolotāja L.Silova (īsfilmas ,,Laikarits” scenārija autore), I.Lāčauniece un I.Vīduša. Par medijpratību savā pieredzē dalījās skolotāja L.Silova, proti, prasme strādāt ar informāciju mūsdienās jāapgūst jau pamatskolā, tas ir gan aktuāli, gan nepieciešami, tas ir sākums pētnieciskajai darbībai. Ar zinātniski pētniecisko darbu teorētiskajiem aspektiem iepazīstināja  skolotāja I.Lāčauniece, bet par praktisko darbību, rakstot ZPD, stāstīja skolotāja I.Vīduša.

Mācību priekšmeta skolotāju profesionālā sadarbība ir viens no pamatnosacījumiem ceļā uz kompetenču izglītību, bet mācīšanas veids, izmantojot zinātniskā darba pieeju, vairs ne tik tāla nākotne vidusskolas klasēs.

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vadītāja I.Prikule