Rēzeknes sākumskolas skolotāji gūst pieredzi Daugavpils izglītības iestādēs

Šī gada 22.novembrī Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu 16 sākumskolas  skolotājas pieredzes apmaiņas braucienā apmeklēja Daugavpils pilsētas  3. vidusskolu un Daugavpils Saskaņas vidusskolu, kā arī zinātniski-izglītojošo centru „ZINOO”.
Daugavpilī redzētais mūs patīkam pārsteidza! Daugavpils kolēģi dalījās pieredzē par patriotiskās  audzināšanas īstenošanu mācību procesā, datoru izmantošanu vielas apguvē (4.klasē),  spēļu izmantošanu valodas mācīšanā.   Mazākumtautību skolu audzēkņi demonstrēja savas lieliskās latviešu valodas zināšanas, kā arī vēl  daudzas citas prasmes un iemaņas.
Patiesi izbrīnīja vecāku atbalsts skolai – uz skolu bērni nāk  formas tērpos, arī sporta stundās ir jāģērbj forma.  Daudzās skolās pastāv vecāku fonds, kurā    vecāki katru mēnesi ieskaita EUR 2,00. Līdz ar to skola gadā iegūst papildus finansējumu apmēram 15 000 eiro!  Tas ir lies atbalsts, kuru izglītības iestādes var izmantot tehniskā aprīkojuma iegādei.
Daugavpils skolēni saņem arī milzīgu pašvaldības atbalstu. Brīvpusdienas ir 1.- 9. klašu skolēniem, kā arī braukšana sabiedriskajā transportā ir  par brīvu. Skolēniem ir iespēja apmeklēt zinātkāres centru „ZINOO”. Arī mūsu pilsētas  skolotājas šajā centrā labprāt pamēģināja spēlējoties apgūt fiziku, dabas zinības, guva ierosmi apmeklēt to kopā ar savu klašu audzēkņiem.

Sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja I.Zeiļa