Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide kursi

Š.g. 10. un 11. decembrī Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas sporta pedagoģijas akadēmiju Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu skolotājiem organizēja kursus „Dinamiskās pauzes izmantošana mācību procesā izglītojamo stājas attīstīšanai un nostiprināšanai pamatskolas un pirmskolas pedagogiem” (A/12 stundas).
Kursu teorētiskās un praktiskās nodarbības skolotājiem piedāvāja pielāgotās fiziskās aktivitātes speciāliste, fizioterapeiti un sporta skolotāji ar lielu pieredzi darbā ar bērniem, kuriem ir stājas traucējumi.
Kursu mērķis bija ne tikai paaugstināt sporta skolotāju profesionālo kompetenci, bet arī sekmēt pedagogu izpratni par dinamiskās pauzes iekļaušanu stundas laikā, kas, savukārt , varētu veicināt izglītojamo stājas uzlabošanos un līdz ar to arī vispārējā veselības stāvokļa uzlabošanu.
Visi kursu apmeklētāji saņēma apliecības par profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes
metodiķe Tatjana Tokareva