Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu darbiniekiem:

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas).

Nodarbību datumi:

I grupa – 19.01.2017., 20.01.2017., 26.01.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 14.15)

II grupa – 27.01.2017., 02.02.2017., 03.02.2017. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 14.15)

Pieteikumus lūdzu sūtīt no oficiālā iestādes e-pasta uz reg.datorcentrs@6vsk.lv .

Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus.

Programmas īsa anotācija: Šis kurss ir domāts pedagogiem, kas vēlas kļūt produktīvāki digitālajā laikmetā, saprast, kā veiksmīgāk sadarboties un kā izmantot Google servisu pilno potenciālu. Kurss palīdzēs pilnveidot mūsdienīgas Web-tehnoloģijas  pielietošanu pedagogu mācību un audzināšanas darbā.

Programmas rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • Papildinātas zināšanas un izpratne par tiešsaistes dokumentu veidošanu un koplietošanu;
  • Iegūtas praktiskas iemaņas Gmail (e-pasta) lietošanā;
  • Papildinātas zināšanas par mūsdienīgo Google servisu lietošanu (Disks, Tulkotājs, Kalendārs, Kartes);
  • Apgūtas teorētiskas un praktiskas pamatiemaņas mācību un metodisko materiālu veidošanā ar Google Docs (teksta dokumenti, izklājlapas, prezentācijas) ;
  • Ar pasniedzēju palīdzību izveidoti mācību-metodiskie materiāli pedagoga darbam.
  • Notiks apmaiņa ar izstrādātajiem materiāliem, kurus skolotāji kopa izvērtēs.