Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu:

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas).

I grupas  nodarbību datumi: 08.09.2016., 09.09.2016., 15.09.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30)

II grupas  nodarbību datumi: 22.09.2016., 23.09.2016., 29.09.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30)

Pieteikumus lūdzu sūtīt uz reg.datorcentrs@6vsk.lv vai zvanīt +371 28345698.

 

Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus.

Programmas īsa anotācija: Šis kurss ir domāts pedagogiem, kas vēlas kļūt produktīvāki digitālajā laikmetā, saprast, kā veiksmīgāk sadarboties un kā izmantot Google servisu pilno potenciālu. Kurss palīdzēs pilnveidot mūsdienīgas Web-tehnoloģijas  pielietošanu pedagogu mācību un audzināšanas darbā.

Programmas rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • Papildinātas zināšanas un izpratne par tiešsaistes dokumentu veidošanu un koplietošanu;
  • Iegūtas praktiskas iemaņas Gmail (e-pasta) lietošanā;
  • Papildinātas zināšanas par mūsdienīgo Google servisu lietošanu (Disks, Tulkotājs, Kalendārs, Kartes);
  • Apgūtas teorētiskas un praktiskas pamatiemaņas mācību un metodisko materiālu veidošanā ar Google Docs (teksta dokumenti, izklājlapas, prezentācijas) ;
  • Ar pasniedzēju palīdzību izveidoti mācību-metodiskie materiāli pedagoga darbam.
  • Notiks apmaiņa ar izstrādātajiem materiāliem, kurus skolotāji kopa izvērtēs.

 

2016./2017. mācību gadā Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvās vēl divas jaunas  pedagogu profesionālās pilnveides programmas:

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai Web – tehnoloģiju pielietošanai dokumentu veidošanā un koplietošanā” (A, 24 akadēmiskās stundas)

 “Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā” (A, 8 akadēmiskās stundas)