Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja amatu

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina atklātu konkursu uz vakanto Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja amatu

(Raiņa iela 17, Rēzekne)

            Prasības pretendentiem:

  • neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
  • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
  • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Pretendentam, saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām, jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. iesniegums un pretendenta aptaujas anketa (pievienojot rekomendācijas);
  2. izglītības dokumentu un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  3. motivācijas vēstuli;
  4. Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” attīstības prioritāros virzienus (redzējumu), līdz divām A4 lapām datorrakstā.

Pretendentu pieteikumus ar norādi  „Konkursam uz Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vadītāja amatu” līdz 2016.gada 31.augusta plkst. 1200 iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde, adrese: Atbrīvošanas aleja 91, Rēzekne, LV-4601, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.telpā.

Tālrunis informācijai: 64607218, 64622123

Konkursa nolikums

Iesnieguma veidlapa

Pretendenta aptaujas anketa