Pieredze dramaturģijas mācīšanā

Kad skolēniem pavasara brīvlaiks, skolotāji īsteno dažādas izglītojošas aktivitātes un iegūst jaunu pieredzi.
14.martā Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, Rēzeknes 4.vidusskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas un Rēzeknes Dizaina un mākslas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji Ilūkstē piedalījās Mākslas zinātņu doktores, teātra kritiķes un pētnieces Līgas Ulbertes seminārnodarbībā “Dramaturģijas mācīšanas specifika”. Gan teorētiski, gan praktiski tika skatīti lugas struktūras, kompozīcijas, tēlu sistēmas jautājumi, dramatiska darba valodas pazīmes un funkcijas, kā arī lugas analīzes vispārējie principi. Gūtā pieredze izmantojama literatūras mācību stundās.
Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju
MA vad.I.Prikule