Dabaszinību skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpils Universitāti

2016.gada 11. martā Rēzeknes pilsētas skolu dabaszinību skolotāji viesojās Daugavpils Universitātē, kur mūs laipni sagaidīja Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) Biosistemātikas departamenta Koleopteroloģisko pētījumu centra dabaszinātņu laborants Mg. biol. Ainārs Pankjāns, kas skolotājus veda ekskursijā pa institūta telpām un sniedza plašu informāciju par institūta darbības virzieniem.
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta (DZTI) tika atklāts 2014.gadā. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar jaunā institūta fizikas, parazitoloģijas, hidroekoloģijas, biotehnoloģijas u.c. laboratorijām. Jaunā institūta darba un studiju telpas ir mūsdienīgi labiekārtotas, mēbelētas un aprīkotas ar vismodernākām iekārtām. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju mācību korpuss izveidots kā funkcionāla mācību un darba vide. Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju korpuss ir šodienas nostādnēm atbilstoša zināšanu un jaunu tehnoloģiju apguves un izpētes vieta.
Skolotājiem bija iespēja tuvāk iepazīties ar biotehnoloģiju un hidroekoloģijas laboratorijas darbības virzieniem. Skolotāji apskatījās Latvijā sastopamās invazīvās zivju un vēžu sugas, kuras tiek pētītas hidroekoloģijas laboratorijā, kā arī redzēja, kā tiek audzētas augu audu kultūras biotehnoloģiju laboratorijā.
Pēc tam skolotāji devās uz Latgales Zooloģisko dārzu, kur gida pavadībā tika apskatīta Zooloģiskā dārza ekspozīcija. Zoodārza ekspozīcijā un laboratorijā dzīvo dažādi eksotiskie dzīvnieki, pērtiķi, žņaudzējčūskas, krokodili, bruņurupuči, iguānas, skorpioni u.c. tropu mežu un Latvijas ainavu iemītnieki.
Pēc Zoo dārza apmeklējuma skolotājiem bija iespēja apmeklēt Zinātkāres centru maziem un lieliem “Zili Brīnumi Daugavpils”. ”Zili Brīnumi” piedāvā uz zinātnes principiem balstītu interaktīvu ekspozīciju un iespējas pašiem izmēģināt dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus.
Pieredzes apmaiņas brauciena noslēgumā skolotāji brauca uz Daugavpils Universitātes Studiju un pētniecības centru “Ilgas”, kas atrodas Skrudalienas pagastā dabas parka “Silene” teritorijā.
“Ilgas” pēc vērienīgiem renovācijas darbiem ir kļuvušas par vienu no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā, kurā DU bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās “Bioloģija” studējošie lauku prakses ietvaros apgūst mūsdienās pielietojamās dzīvo organismu pētīšanas metodes lauka apstākļos un iegūst zināšanas par Latvijas florai un faunai raksturīgajiem, kā arī retajiem un aizsargājamajiem dažādu organismu pārstāvjiem.
Ēkā atrodas mūsdienīgs mācību un zinātnisko laboratoriju komplekss, kurā studenti var veikt pētījumus, izmantojot modernāko aprīkojumu, jaunākās tehnoloģijas, kā arī zinātnisko kolekciju telpas.
Visiem dabaszinību skolotājiem šis brauciens saistījās ar atmiņām par studiju laikiem, jo lielākā daļa skolotāju ir Daugvpils Universitātes absolventi. Skolotājiem bija iespēja salīdzināt, kā laikam ejot ir mainījušās telpas, tehniskais aprīkojums, prakses vietas. Tas radīja pozitīvu emocionālu saviļnojumu un gandarījumu par izdevušos braucienu un kopīgi lietderīgi pavadīto dienu.
Rēzeknes pilsētas Dabaszinību skolotāju MA vadītāja Rita Kļaviņa