10.gadadiena atklātajai latviešu valodas un literatūras olimpiādei Daugavpilī

Šopavasar Daugavpils Valsts ģimnāzijā (18.03.) 10. reizi tika organizēta Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiāde 7. un 10.klašu skolēniem. Ar Daugavpils Valsts ģimnāziju sadarbība ilgst jau vairākus gadus. No mūsu pilsētas skolām olimpiādē piedalījās 13 skolēni: 4 no Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas, 4 no Rēzeknes 5.vidusskolas, 4 no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas, 1 no Rēzeknes Katoļu vidusskolas.

7.klasei olimpiādes darba tēma – “Latviskās tradīcijas”. Sveicam skolēnus un viņu skolotājus, godalgoto vietu ieguvējus:
1.vieta Martai Kudiņai ( Rēzeknes Katoļu vsk., sk. l.Klepere)

Atzinība

Laumai Skarbinīkai (Rēzeknes Valsts 1.ģimn., sk. I.Gailīte)

Renāram Susejam (Rēzeknes valsts poļu ģimn., sk. B.Geikina – Tolstova)

10.klasei olimpiādes darba tēma – “Literatūra – viens no mākslas veidiem”.

1.vieta Ērikam Kasparenokam  (Rēzeknes 5.vsk., sk.A.Šmite)

2.vieta Mārim Jurānam (Rēzeknes 5.vsk., sk. A.Šmite)

3.vieta Patrīcijai Naglei (Rēzeknes Valsts 1.ģimn., sk.S.Arbidāne)

Atzinība

Evitai Ostrovskai (Rēzeknes Valsts 1.ģimn., sk. I.Gailīte)

Baibai Batarei (Rēzeknes valsts poļu ģimn., sk. S.Volāne)

Liānai Runčai (Rēzeknes valsts poļu ģimn., sk.S.Volāne)

Vērtēšanas komisijā strādāja Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas sk.S.Arbidāne, Rēzeknes 5.vidusskolas sk. I.Buldure un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sk.B.Geikina – Tolstova. Paldies par apzinīgu un rūpīgu darbu!

Rēzeknes pilsētas Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA vad.I.Prikule