Rēzeknes pilsētas 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU VALODA”

Rēzeknes sākumskolā 2016.gada 31. martā risinājās Rēzeknes vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnu konkurss “AIZRAUJOŠĀ ANGĻU VALODA”. Skolēni tika rosināti attīstīt sadarbības prasmes un patstāvīgās izziņas prasmes kopīgi izmantojot angļu valodā gūtās zināšanas. Konkursa uzdevumus izstrādāja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotājas sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas  Izglītības pārvaldi un Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu angļu valodas skolotāju metodisko apvienību. Sākumskolas angļu valodas skolotājas Gaļina Skačkova un Iveta Gailuma skolēnus iesaistīja angļu valodas aizraujošajās aktivitātēs.

Konkursā piedalījās 7 skolu komandas  (Rēzeknes Katoļu vidusskola, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 2.,3.,4.,5. vidusskola). Konkursu palīdzēja vērtēt Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 11. un 12. klases skolēni. Komandām netika piešķirtas vietas, taču tās visas ieguva nominācijas. Rēzeknes 5.vidusskolas skolēni ieguva vislielāko punktu skaitu un nomināciju “Best of the Best”. Rēzeknes sākumskola – “The Best London Tourists”, Rēzeknes Katoļu vidusskola – “Goog Job Specialists”, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija – “The Friendliest Team”, Rēzeknes 3. vidusskola – “Good Detectives”, Rēzeknes 4. vidusskola – “The Most Attentive Team”, Rēzeknes 2. vidusskola – “Good Readers”.

Paldies organizētājiem un skolotājiem, kas sagatavoja komandas konkursam!

Rēzeknes pilsētas angļu valodas skolotāju

MA vadītāja Olga Supe