“TAURIŅU BALSIS 2016”

Pa dzīves raibajām notīm

Mēs skanīgi ejam.

Pa dzidro oktāvu kalniem –

Augšā un lejā.

07.04.2016. notika Rēzeknēs pilsētas vispārizglītojošo skolu  2. – 4.klašu koru konkursa “TAURIŅU BALSIS 2016” 1.kārta. Savu muzikālo sniegumu demonstrēja  Rēzeknes sākumskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas,  Rēzeknes 6.vidusskolas, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Rēzeknes Katoļu vidusskolas kori.
Dziedātāji izpildīja gan tautas dziesmu apdares a cappella, gan dažādas oriģināldziesmas ar pavadījumu. Skati vērtēja   J.Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas pedagoģes un koru diriģentes Anda Lipska un  Rota Salmiņa.
Visi kori saņēma augstu vērtējumu un 1.pakāpes diplomu, bet uz otro kārtu –   Latgales koru salidojumu „TAURIŅU BALSIS 2016”, kas notiks 13. aprīlī Jēkabpilī, dosies:

Rēzeknes 5.vidusskolas koris (A koru grupa),
Rēzeknes sākumskolas koris (B koru grupa),
Rēzeknes 6.vidusskolas (B koru grupa),
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas koris (B koru grupa),

Paldies visiem koru dziedātājiem, diriģentiem, koncertmeistariem par ieguldīto darbu un brīnišķīgo skanējumu!

Pateicamies skolu vadības komandām par atbalstu izglītības iestāžu koru ākslinieciskajai pilnveidei un sadarbību skates organizēšanā!

Lai labi skan Jēkabpilī!

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore