Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā pedagogu profesionālās pilnveides programmu

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvā  pedagogu profesionālās pilnveides programmu:

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai tiešsaistes servisu (Google) pielietošanai savā darbā” (A, 12 akadēmiskās stundas).

Programmas mērķis: Sniegt pedagogiem izpratni tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā, kā arī tiešsaistes servisu (Google) izmantošanā, veidojot mācību un metodiskos materiālus.

Programmas īsa anotācija ar pedagoģisko vajadzību pamatojumu: Šis kurss ir domāts pedagogiem, kas vēlas kļūt produktīvāki digitālajā laikmetā, saprast, kā veiksmīgāk sadarboties un kā izmantot Google servisu pilno potenciālu. Kurss palīdzēs pilnveidot mūsdienīgas Web-tehnoloģijas  pielietošanu pedagogu mācību un audzināšanas darbā.

Programmas rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences):

  • Papildinātas zināšanas un izpratne par tiešsaistes dokumentu veidošanu un koplietošanu;
  • Iegūtas praktiskas iemaņas Gmail (e-pasta) lietošanā;
  • Papildinātas zināšanas par mūsdienīgo Google servisu lietošanu (Disks, Tulkotājs, Kalendārs, Kartes);
  • Apgūtas teorētiskas un praktiskas pamatiemaņas mācību un metodisko materiālu veidošanā ar Google Docs (teksta dokumenti, izklājlapas, prezentācijas) ;
  • Ar pasniedzēju palīdzību izveidoti mācību-metodiskie materiāli pedagoga darbam.
  • Notiks apmaiņa ar izstrādātajiem materiāliem, kurus skolotāji kopa izvērtēs.

Līdz mācību gada beigām plānotas divas grupas:

I –  nodarbību datumi: 05.05.2016., 06.05.2016., 12.05.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30)

II – nodarbību datumi: 13.05.2016., 19.05.2016., 20.05.2016. (ceturtdienās sākums plkst. 15.00; piektdienās sākums plkst. 13.30)

Pieteikumus lūdzu sūtīt uz reg.datorcentrs@6vsk.lv vai zvanīt +371 28345698.

Rēzeknes pilsētas reģionālais datorcentrs piedāvās vēl divas jaunas  pedagogu profesionālās pilnveides programmas:

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide kvalitatīvai Web – tehnoloģiju pielietošanai dokumentu veidošanā un koplietošanā”

(A, 24 akadēmiskās stundas)

“Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide tiešsaistes dokumentu veidošanā un koplietošanā”

(A, 8 akadēmiskās stundas)