Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem

2016.gada 22. aprīlī Rēzeknes Valsts1. ģimnāzijā norisinājās Latgales reģiona 3. atklātā angļu valodas olimpiāde 8.-9. klašu skolēniem. Par to, ka tādai olimpiādei ir jānotiek atkārtoti, Rēzeknes pilsētas Angļu valodas metodiskās apvienības skolotāji bija vienojušies jau 2015. gada oktobrī vienā no sanāksmēm. Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde palīdzēja, koordinējot darbu un atbalstot materiāli. Olimpiādē piedalījās 142 izglītojamie no 58 skolām, kaut arī pieteikušies bija 147 skolēni. Visvairāk bija skolēnu no Daugavpils (23) un Rēzeknes (17), taču bija daudz pārstāvju arī no novadu skolām. Piedalījās Preiļu, Balvu, Dagdas, Daugavpils, Rēzeknes, Kārsavas, Krāslavas, Ludzas, Viļānu, Ilūkstes, Rugāju u.c. novadu mācību iestādes. Mūsu pilsētu pārstāvēja Rēzeknes 1. vidusskola, Rēzeknes 2.vidusskola, Rēzeknes 6. vidusskola, Rēzeknes 4. vidusskola, Rēzeknes 5. vidusskola, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija, Rēzeknes Katoļu vidusskola un Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola.

Rēzeknes sākumskolas angļu valodas skolotāja Iveta Gailuma izveidoja uzdevumu paketi, iekļaujot tajā 2 klausīšanās, 2 lasīšanas un 4 valodas lietojuma uzdevumus. Katras daļas īpatsvars bija sekojošs: klausīšanās uzdevumi – 20 punkti, lasīšanas – 23 punkti, valodas lietojums – 21 punkti;  kopā – 64 maksimāli iespējamie punkti. Angļu valodas kā pirmās svešvalodas augsto zināšanu līmeni  apliecina iegūto punktu skaits: augstākais -59.5, zemākais – 21.

Lai skolotāji un skolēni gūtu atgriezenisko saiti un varētu labāk sagatavoties nākamajiem startiem, uzdevumi un tabula ar rezultātiem ir ievietota Rēzeknes Valsts1. ģimnāzijas mājaslapā.

Rēzeknieši var lepoties ar savu sniegumu – Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolēni Linards Solovjevs un Jūlija Vaņkova (skolotāja Inessa Špeļkova) un Rēzeknes 5. vidusskolas audzēkne Baiba Zeltiņa (skolotāja Nataļja Panova) ieguva pirmo vietu. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Kristīne Pētersone ( skolotāja Inessa Špeļkova) un  Rēzeknes 5. vidusskolas audzēknis Raivis Garjāns ( skolotāja Marina Bolotina) ieguva otro vietu. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas skolnieks Jēkabs Staris (skolotāja Olga Supe) un  Rēzeknes logopēdiskās internātpamatskolas skolnieks Džonatans Naļimovs (skolotāja Anna Poļaka) ieguva 3. vietu. Atzinības tika piešķirtas Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolniecei Ivetai Annai Mundai (skolotāja Ramona Bartkeviča), kā arī Jelizavetai Sidorovai un Paulai Vikainei (skolotāja Gaļina Smane)  no Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas. Sveicam skolēnus un pateicamies skolotājiem par ieguldīto darbu!

Darba pauzēs skolēnus par BASF aktivitātēm ASV informēja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 12.v2 skolnieks Alvis Mešalkins un par pavadīto gadu Brazīlijā stāstīja 11.m2 klases skolniece Margarita Pavlova. Muzikālo pauzi nodrošināja Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 10.m1 klases audzēkņi Vadims Kobaļs un Dana Supe. Skolotājas Olgas Gritānes organizētās aktivitātes piesaistīja daudzus dalībniekus.

Paldies olimpiādes atbalstītājiem: Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldei, īpaši tās vadītājam Arnoldam Drelingam, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas  skolotājām Gaļinai Skačkovai, Inessai Špeļkovai, Olgai Gritānei, 11. un 12.klašu skolēniem, vadības komandai un skolas direktoram Dr.paed. Jānim Poplavskim.

Rēzeknes pilsētas Angļu valodas MA vadītāja Olga Supe