Rēzeknē viesojās Daugavpils sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji

26.04.2016. Rēzeknes pilsētā viesojās Daugavpils pilsētas sākumskolas skolotāju metodisko komisiju vadītāji.  Viesi apmeklēja 5 Rēzeknes pilsētas izglītības iestādes,  vēroja atklātās stundas un iepazinās  ar mūsu sākumskolas skolotāju labās prakses piemēriem gan mācību procesa, gan ārpusstundu pasākumu organizēšanā.

Savā pieredzē dalījās un atklātās stundas rādīja  Rēzeknes sākumskolas skolotājas Ruta Silicka, Sandra Juste un Silvija Neško,   Rēzeknes 2.vidusskolas skolotāja Daira Ertmane, Rēzeknes 5.vidusskolas skolotājas  Regīna Ogriņa un Ilona Kalniņa,  Rēzeknes 6.vidusskolas skolotāja Tatjana Deksne.

Atklāto stundu laikā mūsu pilsētas skolotāji demonstrēja savu profesionalitāti un prasmes daudzveidīgu un mūsdienīgu darba paņēmienu, metožu, informācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību procesa organizēšanā.

Savukārt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotājas interaktīvā sarunā dalījās savā pieredzē par sadarbību ar sākumskolas skolēnu ģimenēm vides jautājumu izzināšanā.

Pateicamies visu iepriekš minēto izglītības iestāžu vadītājiem, vadības komandām un skolotājiem par sadarbību un atsaucību pieredzes apmaiņas semināra organizēšanā!

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe Vita Mežore