Konkurss valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanai interešu izglītības programmām 2016./2017. m.g.

Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvalde izsludina konkursu par valsts mērķdotācijas līdzekļu piešķiršanu bērnu un jauniešu interešu izglītības programmām pedagogu darba samaksai 2016./2017.mācību gadam.

Izstrādātās interešu izglītības programmas jāiesniedz Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldes 202.kabinetā līdz 01.07.2016. (Atbrīvošanas alejā 91, Rēzeknē).